Hemstad blir styremedlem i Europas organisasjon for familieskogbruket - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hemstad blir styremedlem i Europas organisasjon for familieskogbruket

Styreleder i Norges Skogeierforbund, Heidi Hemstad, er valgt inn i styret for det europeiske familieskogbruket, CEPF.

– Jeg setter stor pris på den tilliten jeg er vist ved å bli valgt som styremedlem i CEPF. Jeg er opptatt av mangfoldet i det europeiske skogbruket og vil jobbe aktivt med å øke forståelsen for vårt nordisk boreale skogbruk, som er svært forskjellig fra skogbruket i for eksempel Sør-Europa. Derfor må også politiske rammebetingelser ta høyde for de regionale og naturgitte forhold og variasjoner, sier Hemstad.

Selv om Norge ikke er medlem av EU, gjør EØS-avtalen at skogbruket her hjemme også blir påvirket av store deler av EUs regelverk. En styreplass i CEPF gjør at vi kommer enda tettere på det som foregår i Brüssel.

– EU har formelt sett ingen felles skogbrukspolitikk, slik de har med landbrukspolitikken, men EU-kommisjonen har likevel kommet med mange forslag de siste årene som omhandler biologisk mangfold, fornybar energi, klima og omsetning av tømmer. Det er derfor svært viktig for skogeierne og Norges Skogeierforbund å følge med på forslagene som kommer derfra, sier hun.

Hemstad ble valgt under CEPFs årsmøte i Finland 8. juni. Da ble det også behørig kommentert at valget er historisk, da Hemstad er første kvinne i CEPFs styre noen gang. 

Hemstad (sittende i hogstsmaskinen) i godt selskap med de kvinnelige deltakerne på CEPFs årsmøte i Finland.