Hjelpeverktøy til vurdering om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring» - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hjelpeverktøy til vurdering om aktiviteten er «skogbruk utenfor næring»

Skogkurs har laget et skjema som kommer til god nytte i vurderingen av om en skogeiendom skal klassifiseres som virksomhet eller ikke.

Fra 2016 ble det innført nye regler for beskatning av de minste eiendommene. Skatteytere som etter de nye retningslinjene faller utenfor virksomhetsbegrepet får nå en forenklet rapportering allerede på selvangivelsen som skal leveres i vår.

To kriterier som skal legges til grunn i vurderingen om aktiviteten faller innenfor eller utenfor næringsbegrepet, er omfanget (bl.a. tilveksten) og om skogen er «egnet til å gi overskudd over tid». Som hjelpeverktøy for skogeieren og hans rådgivere (regnskapsførere og andre) har Skogkurs lagd et beregningsverktøy i Excel. Der kan den enkelte legge inn tall for eiendommen han/hun skal rapportere for.

Det finnes også flere nyttige veiledninger på Skogkurs, blant annet et hjelpeskjema for rapportering til selvangivelsen, og et hjelpeskjema for avslutning av gjennomsnittsligningen 2017.

Skjemaene kan du finne her