Seminar om hjortevilt 10. - 11. april 2018 - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Seminar om hjortevilt 10. - 11. april 2018

Seminaret Hjortevilt 2018 arrangeres på Lillehammer 10. og 11. april. Det forventes 250 deltakere fra grunneiere og jegere fra hele Norge, samt fra forskning, undervisning og forvaltning. 

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Årets seminar er det 14. i rekken, og det blir også i år stor spennvidde i programmet.

Av temaene, som 15 forelesere fra Norge og Sverige skal ta opp, kan nevnes:

 • Hjorteviltforvaltningen fra Klima- og miljødepartementet til Landbruks- og matdepartementet.
 • CWD – korleis implementera i viltforvaltinga?
 • Vitskap og sunt bondevit, foring av elg i Stor-Elvdal.
 • Villsvinene i Østfold, ressurs eller skadedyr?
 • Skrantesjuken, status og veien videre.
 • Rapport/overvåking av hjortevilt.
 • Hjorteviltregisteret, et nyttig verktøy.
 • Næringsutvikling i utmark.
 • Elghunder til bjørnejakt, hva kreves?
 • Jaktammunisjon til hjortevilt, med eller uten bly?
 • Økonomiske konsekvenser av store rovdyr.
 • Verktøy for jaktsalg.