Hogg for framtida - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hogg for framtida

Under mottoet «hogg for framtida» har Bygdeungdomslaget engasjert seg for å øke interessen og kunnskapen om skogsbruk. I helga som var det eget skogkurs for 30 ivrige ungdommer, som ville lære mer om grunnleggende skogforvaltning.

Av: Thea Thujord, Norges Bygdeungdomslag
access_time Publisert

Skogkurset for Norges Bygdeungdomslag ble avholdt på Honne Hotell og Konferansesenter, med instruktører fra Skogkurs og Mjøsen Skog.

Kurset var åpent for alle som var interessert i å lære mer om skog. Gjennom god informasjon, tips og triks både innendørs og ute i hogstfeltet lærte kursdeltakerne mye om grunnleggende skogforvaltning. Kursdeltakerne hadde varierende kunnskaper. Noen hadde nesten ingen kunnskap fra før, mens andre hadde skogbruksutdanning fra Blæstad, Evenstad eller NMBU. Uansett forkunnskaper, lærte alle noe nytt og det var mange fine diskusjoner og samtaler mellom kursdeltakerne.

Bålkaffe og sjokolade hører med på en kald dag ut i skogen og hogstfelt.

Lørdag begynte med en teoridel innendørs på Honne, mens deltakerne etter lunsj dro ut i skogen hvor teorien fra formiddagen ble vist i praksis. Temaene var blant annet hvor viktig det er med planting og riktig ungskogpleie. Kursdeltakerne fikk også lært mye om skogskjøtsel, som for eksempel når planting og tynning helst bør gjøres.

Mange av kursdeltakerne skal en gang i framtiden ta over en næringseiendom med skog. For dem var det kurse god motivasjon til å drive god skogforvaltning den dagen de får ansvaret selv. For de som ikke har en skogeiendom å overta ga kurset uansett inspirasjon og viktig kunnskap om hvordan en skog bør forvaltes på en best mulig måte, og hvilke gevinster både skogeier og samfunnet kan ha av dette. Kanskje kan godt skolert ungdom i framtiden bidra til å motivere skogeiere og framtidige skogeiere i sin vennekrets.

I tillegg til at skogkurset både var inspirerende og nyttig, var dette også en hyggelig og sosial helg, der kos med bål, bålkaffe og sjokolade bidra til å løfte stemningen litt ekstra i en klar og kald høstdag.

Over 30 deltakere, samt instruktører fra Skogkurs og Mjøsen Skog, hadde en inspirerende skogdag. Alle foto: Thea Thujord.