Hogstrekord i Mjøsen Skog - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hogstrekord i Mjøsen Skog

Aldri tidligere har det blitt solgt så mye tømmer gjennom Mjøsen Skog som i 2017. I tillegg øker sagtømmerandelen, melder selskapet i en pressemelding.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Mjøsen Skog omsatte 1.192.000 kubikkmeter tømmer i 2017. Det er 27.000 kubikkmeter mer enn året før, og fjerde året på rad med rekordomsetning for skogeiersamvirket Mjøsen Skog. I snitt felles det cirka 20.000 trær per arbeidsdag.

Stadig mer av det som Mjøsen Skog hogger blir nå levert som sagtømmer. Sagtømmerandelen av gran økte med nesten seks prosent i fjor i forhold til i 2016 og nesten 22 prosent fra 2015.

‐ En tømmerstokk er ikke bare en tømmerstokk. Hvordan den deles opp kan ha mye å si for hvor mye sagtømmer det blir ut av den, og dermed hvor mye penger skogeier sitter igjen med. Dette arbeider Mjøsen Skog kontinuerlig med å optimalisere, samt å finne gode salgskanaler for tømmeret, sier administrerende direktør Steffen Skolseg i Mjøsen Skog.

For furu økte sagtømmerandelen med over sju prosent fra 2016 til 2017. Nytt av i fjor er at det har blitt levert sagtømmer av lauvtre, dette arbeides det videre med i år.

Samtidig som det hogges, er det viktig at det kommer opp igjen ny skog. I fjor ble det plantet 4,9 millioner skogplanter i Mjøsen Skog sitt område.

Stadig flere skogeiere ønsker å markberede før planting. Dette innebærer å vende jorda for å gi planta en best mulig start. Antall dekar som i fjor ble markberedt var nesten 11.200 dekar, en økning på 27 prosent fra 2016.