Høring om industrimeldingen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høring om industrimeldingen

...industrianlegg gjennom en helhetlig tilnærming til industriens rammebetingelser og vesentlig større vektlegging på vertskapsrollen for industrietablering. Du finner Skogeierforbundets innspill og lenke til opptak av høringen oppe på siden. Lahnsteins...

Lahnstein viste til at det har foregått en omfattende nedleggelse av norsk skogindustri  de siste tiårene. Etter nedleggelsen av fabrikken på Tofte i 2013 har Norge gått fra å være en nettoimportør av tømmer til å bli en betydelig nettoeksportør.

Dette medfører redusert lønnsomhet for hele verdikjeden fordi prisene på massevirke og flis går ned. Beregninger Norges Skogeierforbund har gjennomført, viser et årlig tap for skogeier og sagbruk på over 400 millioner kroner basert på 2015-tall. Tapt verdiskaping for Norge utgjør mellom 4 og 5,5 milliarder kroner. Samtidig ville fabrikken på Tofte i 2015 ha generert et overskudd på i størrelsesorden 500 millioner kroner om den fortsatt hadde vært i drift, sa Lahnstein.

Lahnstein viste videre til at både Sverige og Finland har aktive strategier for utvikling av skogindustrien. For perioden 2016 til 2019 er det i disse landene besluttet å investere for henholdsvis 20 milliarder og 27 milliarder i treforbrukende industri. Tilsvarende tall for Norge er på 300 millioner.

For å tette gapet og ta en ledende posisjon i utviklingen av grønn industri må vi målrette teknologiutviklingen slik at Norge ligger helt i forkant på kunnskap om hvordan fornybart karbon kan erstatte fossilt karbon i produkter. Anvendelser der vi har særskilte fortrinn eller behov bør prioriteres. Det må fokuseres på at Norge skal dra fordeler av teknologien som utvikles gjennom industrietableringer og verdiskapende produksjon.

I tillegg må det sikre at Norge er et attraktivt land for lokalisering av grønne industrianlegg gjennom en helhetlig tilnærming til industriens rammebetingelser og vesentlig større vektlegging på vertskapsrollen for industrietablering.

Du finner Skogeierforbundets innspill og lenke til opptak av høringen oppe på siden. Lahnsteins innlegg starter etter ca 46.30 minutter.