Høring om tomtefeste - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høring om tomtefeste

Stortingest justiskomite holdt i dag høring om forslaget til endringer i tomtefesteloven § 33. Saken er en direkte konsekvens av dommen i Den europeiske menneskerettsdomstol i 2012, der det ble fastslått at tomtefestelovens § 33 var i strid men Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Norges Skogeierforbund spilte en avgjørende rolle for å brakt tomtefestesaken inn for Den europeiske menneskerettsdomstol, og har brukt store ressurser på å få endret tomtefestelovgivningen.
Det er svært viktig at lovgiver nå følger opp på en måte som ikke skaper tvil om at loven kommer i overensstemmelse med Den europeiske menneskerettskonvensjon.

Administrerende direktør Erik Lahnstein understreket overfor justiskomiteen at det må gjøre to endringer i regjeringens forslag:
Det bør innføres en adgang til å regulere festeavgiften på nytt etter et visst antall år, f.eks. 20 eller 30 år.
Prosentsatsen som festeavgiften skal beregnes etter, bør følge markedet eller fastsettes i forskrift.

Lahnstein viste videre til at det er viktig at politikerne nå fatter et vedtak som er forutsigbart og står seg over tid. Stadige lovendringer er uheldig, både for festere og bortfestere.

Norges Skogeierforbund, Norges Bondelag og Norskog har også gitt skriftlig innspill til justiskomiteen. Du finner lenke til dokumentet øverst til høyre på denne siden.