Høringsuttalelse om endringer i sameloven - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Høringsuttalelse om endringer i sameloven

Etter komitébehandling av lovforslaget knyttet til samers rett til konsultasjon, ble lovforslaget sendt ut på alminnelig høring. Norges Skogeierforbund har nå sendt inn sitt innspill.

Saken omhandler lovfestelse av en praksis der stat, fylkeskommuner og kommuner alltid skal diskutere saker med representanter for samene i saker som berører samiske interesser direkte, såkalt konsultasjon.

Dette lovforslaget ble først behandlet i 2018, uten at det hadde vært ute på høring. Under komitébehandlingen av lovforslaget knyttet til konsultasjonsplikt i 2018, var tilbakemeldingene til komitéen så tydelige at lovforslaget ble sendt ut på alminnelig høring. Norges Skogeierforbund uttrykte sine bekymringer da, noe som ble gjentatt av flere interesseorganisasjoner.

Høringen har nå blitt gjennomført, der høringsdokumentene har bestått av både forslag til endringer i lov og utkast til veileder. Norges Skogeierforbund ser at mange av innspillene som ble fremført i 2018, nå har blitt omtalt i utkastet til veileder, og er i så måte fornøyd med at dette har blitt adressert. Likevel, ber Norges Skogeierforbund om at enkelte momenter tas inn i egen forskrift, da dette vil sikre tydelige rammer for hvordan konsultasjoner skal foregå. 

Høringsfristen var satt til 29.februar 2020, og du kan lese høringsuttalelsen til Norges Skogeierforbund her.