Hurra for skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hurra for skogen

I dag er det den internasjonale skogdagen. Målet med skogdagen er å øke folks bevissthet omkring skogens betydning og hvor viktige skogene er i kampen mot fattigdom, for matsikkerhet og en bærekraftig forvaltning.

Formålet med FNs internasjonale skogdag er å skape oppmerksomhet og økt forståelse for skogenes betydning for vår felles fremtid – ikke minst når verdens befolkning er forventet å øke til 8,5 milliarder innen 2030. Her er noen av hovedbudskapene i årets kampanje – med et internasjonalt publikum for øye:

Det er aldri for tidlig å lære om trær og livet i skogene. Det å bistå barn med å komme i kontakt med naturen gir fremtidige generasjoner som er bevisst fordelene ved skog og trær og betydningen av bærekraftig forvaltning av skogene.

En sunn og frisk skog krever både ny kunnskap og kunnskap om tradisjonelle metoder. Det betyr at de som forvalter skogene våre både tar i bruk tidligere opparbeidet kunnskap men også tar i bruk nye metoder som fjernmåling og presisjonsskogbruk for å sikre en bærekraftig forvaltning.

Kunnskap om skog og opplæring og utdanning innen skog kan gi oss en bedre verden. De ulike landene kan bidra til at forskere, forvaltning, skogeiere og lokalsamfunn arbeider sammen for å hindre avskoging og sørge for restaurering av ødelagte skoglandskap.

Det er viktig at både menn og kvinner har like muligheter til å ta en utdanning innen skog- og naturfagene. Dette er ikke en selvfølge i mange land. Likestilling i skogbruksutdanningen vil gjøre kvinner på landsbygda i stand til å forvalte skogeiendommene på en bærekraftig måte.

Tema for årets internasjonale skogdag er: «Learn to Love Forests» Lær å bli glad i skogen!

(oversettelsen av teksten er hentet fra NIBIOs omtale av Verdens skogdag).