Husk bålforbudet - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Husk bålforbudet

Fra 15. april til 15. september er det normalt ikke tillatt å tenne bål, engangsgriller bålpanner og åpen ild i skog og utmark uten tillatelse fra kommunen.

Det er likevel tillatt å gjøre opp ild/tenne bål der det åpenbart ikke kan begynne å brenne. Med dette menes for eksempel at det ligger snø på bakken, eller at det har vært mye nedbør over lang tid. Det er viktig å huske på at gnister kan fly langt, og at selv om det er vått og fuktig der man tenner bål, kan det være svært tørt i nærheten.

Bruk godkjente bål- og grillplasser

Mange kommuner tilrettelegger for bålbrenning ved å etablere godkjente bål- og grillplasser. Det er normalt tillatt å bruke disse hele året, og vi anbefaler å bruke disse der det finnes. Du finner informasjon om hvor disse er på din kommunes nettsider.

Kommunene kan gjennom lokal forskrift fravike bålforbudet, dersom lokale forhold tilsier det. Ved spesielt stor brannfare kan kommunene innføre totalforbud mot å gjøre opp ild i naturen. Det betyr at også godkjente bål- og grillplasser kan stenges. Slikt forbud kan også gis utenfor tidsrommet 15. april – 15. september.

Du er selv ansvarlig

Ved bålbrenning, grilling med engangsgrill og lignende er det du selv som må vurdere faren ved å tenne ild. Det er alltid den som antenner ilden, som er ansvarlig for at det er trygt mens det brenner og at det er skikkelig slokket før man forlater stedet. Kravet om aktsomhet gjelder hele året, også utenom bålforbudet. Er du usikker på om du kan tenne opp ild, la heller være eller kontakt brannvesenet.

Råd for bål i skog og utmark:

Respekter det nasjonale bålforbudet 15. april til 15. september
Ikke tenn bål i skog og utmark i denne perioden.

Følg med på skogbrannvarselet og følg rådene fra ditt lokale brannvesen
I perioder uten nedbør øker skogbrannfaren raskt. Særlig tidlig på våren før gresset blir grønt, kan brannfaren være ekstrem. Følg med på skogbrannfareindeksen til Meterologisk Institutt på yr.no. Merk at det kan være store lokale variasjoner.

Bruk godkjente bålplasser hvis du skal tenne bål
Du finner info om hvor de er på din kommunes nettsider.

Tenk over hvor du plasserer bålet i forhold til nærliggende brennbart materiale

Vær obs på vindretning og vindstyrke

Unngå å brenne materiale som gir gnister
Det er materiale som papir, bartre, lyng og lignende.

Forlat aldri bålet før du er sikker på at det skikkelig slokket.
Å gå fra et brennende bål kan regnes som uaktsomhet og være straffbart.

Du kan grille i egen hage, men det skal ikke være til sjenanse for naboene

Unngå bruk av engangsgriller
Hvert år er de årsak til flere gressbranner, og de forsøpler.

Kilde: Brannvernforeningen.no