Hva avgjør om skogeierne hogger? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hva avgjør om skogeierne hogger?

Det er stort potensiale for mer hogst i norske skoger, så hvorfor øker ikke flere av skogeierne avvirkningen, spør forskere i en ny studie.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

En ny studie gir ny innsikt i faktorene som påvirker hvor aktive private skogeiere er. I Norge er 84 prosent av den produktive skogen i privat eie, og de privateide skogene dominerer tilførselen til tømmerindustrien.

– De siste åtti årene har skogen vokst og lagt på seg betraktelig i Norge, mens tømmerhogsten har vært relativt stabil. Dette har lagt til rette for et økt potensiale for tømmertilførsel. I denne studien ser vi nærmere på holdningene til norske private skogeiere og hvorfor de velger å hogge, eller ikke hogge skogen, skriver forskerne i innledningen.

Stipendiat Altamash Bashir og førsteamanuensis Hanne Kathrine Sjølie ved Høgskolen i Innlandet har sammen med Birger Solberg ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, nylig publisert artikkelen Determinants of Nonindustrial Private Forest Owners’ Willingness to Harvest Timber in Norway i det internasjonale, vitenskapelige tidsskriftet Forests.

Lite kunnskap gir mindre hogst

Studien belyser hvilke faktorer som påvirker avvirkningen blant private skogeierne, basert på et omfattende datamateriale om utført hogst, inntekter og holdninger til skogbruk blant skogeiere.

Studiens resultater viser at kvinnelige skogeiere og skogeiere med begrenset kunnskap om viktige virkemidler er de som er minst aktive. Holdninger til egen skog og hvordan den bør brukes påvirker også avvirkningen.

Se lenke til fullstendig artikkel publisert i Forests til høyre på siden.