Hvem bør få prisen Årets trebyggeri 2018? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hvem bør få prisen Årets trebyggeri 2018?

Prisen for Årets Trebyggeri 2018 vil bli delt ut under Byggdagene 3. – 4. april 2019. Treteknisk, TreFokus og Byggindustrien, som står bak denne prisen, ber nå om innspill på kandidater som bør nomineres.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Det er stor interesse for bruk av tre i store bygg og anlegg. De siste årene har det vært realisert en rekke større byggeprosjekter med utstrakt bruk av tre. Dette skyldes blant annet at trekonseptene i økende grad er konkurransedyktige, økende kompetanse i bruk av tre og fokus på miljø og bærekraft. For å markere treets stadig tydeligere posisjon vil Treteknisk og TreFokus, med godt bidrag fra Byggeindustrien dele ut prisen Årets trebyggeri 2018 under Byggedagene 3. – 4. april, skriver Treteknisk i en pressemelding.

Årets trebyggeri 2018 kan deles ut til byggeprosjekter som er realisert/sluttført i løpet av 2018. Det nomineres tre byggeprosjekter. Det deles ut en førstepremie, mens de to øvrige finalistene får hederlig omtale.

Prisen kan deles ut til ulike typer byggeri med utstrakt trebruk som boliger, skoler, næringsbygg, landbruksbygg, broer etc. I bedømmelsen legges det vekt på:

  • Innovativ og/eller spennende trebruk
  • Høy arkitektonisk kvalitet
  • Energieffektivitet
  • Arealeffektivt og økonomisk byggeri
  • Bidratt til kompetanseutvikling hos involverte aktører
  • Bidratt til leverandørutvikling

Prisen deles ut i samarbeid mellom Treteknisk, TreFokus og Byggeindustrien.

Forslag med frist 1. februar sendes til:

Per Skogstad, Treteknisk på: per.skogstad@treteknisk.no