Eiendomsskatt uten eiendom - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Eiendomsskatt uten eiendom

Hvem skal betale eiendomsskatt for grunnen under kraftlinjene? Spørsmålet har vært gjennom to rettsinstanser, nå skal høyesterett se på saken.

Av: Roar Ree Kirkevold og Marius Lippestad
access_time Publisert

Statnett eier og drifter kraftlinjene som går på kryss og tvers over hele landet. Marka hvor mastene er satt opp, er det imidlertid tusener av grunneiere over hele landet som eier. De har stilt eiendommen sin til disposisjon for at folk skal få strøm i husveggen.

NRK skriver at det har oppstått en konflikt om hvem som skal betale eiendomsskatten for grunnen under kraftlinjene.

Statnett tok Suldal, Sauda og Ås til retten i spørsmålet om hvem som skal ta regningen. I Oslo tingrett fikk kommunene medhold, i lagmannsretten ble det konkludert annerledes. Der ble det sagt at grunneiere skal betale eiendomsskatt for grunnen kraftlinjene står på.

Dommen er anket til høyesterett og dermed ikke rettskraftig. Dersom dommen fra lagmannsretten blir stående vil grunneiere som har en ledning over eiendommen sin måtte forvente å måtte betale eiendomsskatt for marka under kraftlinjenene.

Utidig og urimelig

Direktør skog og arealtilknyttet virksomhet i Norges Skogeierforbund, Nils Bøhn, er tydelig i denne saken.

– Det er utidig og helt urimelig at grunneierne skal betale eiendomsskatten for arealet under kraftlinjene. Blir dommen i Borgarting lagmannsrett stående, må politikerne på banen.

Vi får vente på dommen i høyesterett, men jeg håper ikke at juridiske spissfindigheter skal resultere i at lovgiver, stortinget, må endre loven for å få til dette, sier Bøhn til Skog.no.

Les mer om saken på Glommen Mjøsens hjemmeside.