Hvordan fikk skogskolen 5,5 millioner til nytt utstyr? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Hvordan fikk skogskolen 5,5 millioner til nytt utstyr?

Buskerud fylkeskommune har bevilget fem millioner kroner til nytt skogsutstyr på «Saggrenda» i Kongsberg. Næringen ved Viken Skog fulgte opp med nesten en halv million til. Suksessen lå i samarbeid og utholdenhet.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Kongsberg videregående skole, avdeling Saggrenda, er en kjent skogskole på Østlandet som har utdannet hundrevis av skogsoperatører opp i gjennom tidene.

– Vi har to lassbærere som begge er nesten 20 år og ingen hogstmaskin, sier lærer og fagkoordinator for skog og naturbruk, Halvor G. Garås. Utstyret er godt vedlikeholdt og gjør at elevene får trent på kjøring med tunge lass i terreng, men teknologisk henger ikke dette utstyret med. Sammen med skolen hogstmaskinsimulator er målet å gjøre elevene godt forberedt til å begynne i lære ute i bedriftene.

– Det har kommet så mye ny teknologi på disse 20 årene at elevene møter en annen verden hos skogsentreprenørene hvor maskinene har helt andre funksjoner, sier Garås.

I desember ble det klart at Buskerud fylkeskommune bevilger fem millioner kroner til nytt utstyr ved «Saggrenda». Viken Skog og deres skogeierlag fulgte opp med å samle inn utrolige 434.000 kroner i tillegg.

Denne uken var det stor offisiell overrekkelse på skolen i Kongsberg.

– Garås har et stort nettverk i hele skogbransjen, og har lagt utrolig mye arbeid i å skaffe alle disse pengene, sier avdelingsleder Terje Grimsgaard ved «Saggrenda». For suksessen ligger i å samarbeide både med skognæringen og med politikerne.

Viken Skog forsto tidlig viktigheten av å bidra til godt og nytt utstyr på «Saggrenda». Det å legge til rette for god rekruttering i eget virkeområde bidrar til økt aktivitet i skogen både umiddelbart og ikke minst på sikt. Derfor koordinerte de en innsamling av midler fra skogeierlagene i hele Vikens område.

Det morsomme er at også skogeierlag langt unna Kongsberg bidro sterkt til innsamlingen. HESSA Skogeierområde i Østfold ga for eksempel hele 29.000 kroner. Det var nest mest av det som til sammen ble 434.000 kroner. Selv fra Vestfold kom det skogeierpenger, selv om søkere herfra ikke får skoleplass ved «Saggrenda». Viken Skog ga selv 150.000 kroner til prosjektet.

– Det går så det griner i skogen om dagen, og derfor er en satsning på utdanning så utrolig viktig, sier organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.

Viken Skog ble også med skolens folk ut til politikerne både i Kongsberg og i Buskerud fylke for å synliggjøre viktigheten av å tilby oppdatert og moderne utdanning.

Behovet var drøyt fem millioner kroner og Halvor G. Garås innrømmer at reisen har vært lang og inneholdt både opp- og nedturer.

Men som han sier både til seg selv og elevene, så finnes det alltid muligheter.

– Har du noe du tror på, så skal du aldri gi opp, smiler han nå når skolen kan gå ut å hente inn anbud på en moderne hogstmaskin og en splitter ny lassbærer.

Ordfører i Kongsberg, Kari Anne Sand (SP) har selv gått på «Saggrenda» og var så stolt over at de hadde fått til denne bevilgningen at hun sa at hvis det bare var disse fem millionene som hun hadde fått til i løpet av sin politiske karriere, så ville hun være fornøyd.

Stolte bidragsytere av 5,5 millioner kroner. Fra venstre: fylkesvaraordfører Olav Skinnes, lærer og fagkoordinator skog og naturbruk ved Kongsberg videregående skole avdeling Saggrenda, Halvor G. Garås, ordfører i Kongsberg Kari Anne Sand (SP) og organisasjonssjef i Viken Skog, Olav Bjella.
Foto: Roar Ree Kirkevold

Fylkesvaraordfører i Buskerud, Olav Skinnes har også personlig 20 års erfaring som skogsarbeider med motorsag. – Kompetansen fra «Saggrenda» skal komme hele den nye region Oslo og Viken til gode, sa han på den offisielle overrekkelsen. Skogen er helt nødvendig for at vi skal få til det grønne skiftet. Derfor er det helt riktig at teknologibyen Kongsberg kan tilby oppdatert utstyr til sine elever.

Fagsjef skog hos Maskinentreprenørenes forbund, MEF, Bjørn Lauritzen, vektla også viktigheten av skikkelig utdanningstilbud i skogbransjen.

– For hver million kubikkmeter tømmer som tas ut av skogen, kreves det 100 operatører, sa han.

– Vi må huske på det når regjering og storting ønsker to til tre millioner kubikkmeter tømmer ekstra i året. Bare for å få til denne økningen trengs det altså 2 – 300 nye operatører.

Det gamle utstyret på «Saggrenda» har lært nesten 400 elever å kjøre tunge lass i ulendt terreng.

– Alle de pengene vi har fått nå, viser at et samarbeid mellom politikere, skognæringen og skolene, gir gode resultater, avslutter Halvor G. Garås.

Nå gjelder det bare at maskinfirmaene følger opp med gode priser på utstyr og serviceavtaler.

Det ligger mye reklameverdi i dette salget.