Hvordan håndtere risiko ved kriser? - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Hvordan håndtere risiko ved kriser?

Hvordan håndterer skogeierne og bønder verden over risiko på kort og lang sikt, blant annet som følge av klimaendringer eller sykdommer? Dette er temaet for et webinar den 11. juni 2020.

International Family Forestry Alliances (IFFA) styreleder Antti Sahi leder en av debattene, der temaet er hvordan Covid-19 virker inn på skogeierne og den skogbaserte verdikjeden.

Skogeierforbundet ved direktør Ellen Alfsen deltar i debatten, sammen med Charles Nyanjui, (Farm forestry smallholders producers association of Kenya), Jog Raj Giri, (Association of Family Forest Owners, Nepal), og Satu-Marja Tenhiälä, (Central Union of Agricultural Producers and Forest Owners, Finland).

Seminaret arrangeres av Forest Development Finland (FFD), AgriCord og Forest and Farm Facility (et samarbeid mellom FAO, IIED, IUCN og AgriCord) i samarbeid med Asian Farmers’ Association (AFA)og  the Pan-African Farmers’ Organization (PAFO).