I skogen vokser 11 milliarder klimaløsninger - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

I skogen vokser 11 milliarder klimaløsninger

- Mange tror vi må verne den norske skogen for å løse klimakrisen. Det er helt feil, sier fagsjef i Norsk Landbrukssamvirke, Arne Ivar Sletnes.

Et aktivt skogbruk og økt bruk av tre kan føre til en utslippsreduksjon på 9,5 millioner tonn CO2 per år om hundre år, sier Sletnes i en sak publisert på Landbrukssamvirkets nettside.

Norsk Landbrukssamvirke samarbeider med initiativtagerne til kampanjen Tenk Tre, om å lage en rekke artikler som viser hvordan skog og tre kan bidra i klimakampen. Tenk Tre er et felles bransjeinitiativ fra skog- og trenæringen i Norge.

I artikkelen på Norsk Landbrukssamvirkes hjemmeside forklares skogens rolle som verdens lunger. Den sørger for å ta opp karbon og omdanne det til oksygen. Derfor tror mange at vi må verne skogen for å løse klimakrisen.

– Vi må bruke skogressursene til å produsere nødvendige miljøvennlige og fornybare produkter for å løse klimakrisen. Lar vi skogen stå urørt så vil trærne blåse ned eller råtne på rot, og da slipper trærne i skogen etter hvert ut like mye CO2 som de binder, sier Sletnes.

Rapport viser tydelig at vi må bruke skogen

Han får støtte av administrerende direktør i skogeierforbundet, Per Skorge som viser til Miljødirektoratets rapport fra 2016 som slår fast at vern av skog ikke er et klimatiltak.

– Rapporten kunne ikke vært tydeligere. Det er ikke løsningen å ligge disse ressursene ligge øde, vi må heller bruke skogen, sier han.

Skorge påpeker derimot at det ved tropisk skog så er situasjonen annerledes.

– Det varme klimaet i de tropiske skogene gjør at biomassen er mest i trær og ikke i jordbunn. Det gjør at det kan være vanskelig å bevare jordsmonn og få til ny skog. I Norge kan vi hogge og plante – og vi kan gjøre det om og om igjen uten å forringe skogen, sier Skorge.

På Norsk Landbrukssamvirkes hjemmeside ligger det flere interessante artikler om skogens rolle i klimakampen, samt en egen podcast der Per Skorge, administrerende direktør i Norges skogeierforbund og Aasmund Bunkholt, i TreFokus AS, er i studio hos programleder og redaktør Frida Gunnestad Johansen.