Ikke flydrivstoff, og det er helt greit - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ikke flydrivstoff, og det er helt greit

Avinor fikk ikke flydrivstoff ut av trekull-prosjektet til Elkem. Dette får ingen innvirkning på verken samarbeidet med Treklyngen på Follum eller fremtidige planer.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Treklyngen arbeider med å se på synergieffekter av at ulik industri samarbeider om å utnytte hverandres teknologi basert på norsk biomasse. Mulighetsstudien «Norwegian Wood» i regi av Elkem, Viken Skog, Avinor og Vardar har vist at man kan produsere industrielt trekull fra norsk trevirke. Kullet skal brukes som fornybar ressurs i produksjon av silisium.

Som en sideeffekt, produseres det også mye varme, og aktørene i prosjektet ser hvilke fordeler dette kan gi. Prosjektet har også sjekket om det kunne produseres jetfuel (flydrivstoff) som en del av prosessen. ‐ Det var ikke mulig å få til kostnadseffektiv samproduksjon av trekull og biodrivstoff med akkurat denne teknologien, men det er slik forskning og utvikling av ny teknologi er. Slike resultater er vi forberedt på, sier Olav Mosvold Larsen i Avinor til Skog.no.

Utviklingen av biodrivstoff til luftfart har gått mye raskere enn vi så for oss for bare få år siden, og vi følger flere andre teknologier tett. Avinor har en målsetting om at i 2030 skal 30 prosent av alt flydrivstoff som selges i Norge være bærekraftig biodrivstoff. Vi har budsjettert med 100 millioner kroner i utvikling av dette i løpet av ti år og gir oss ikke så lett. Det hadde vært utrolig stilig om vi hadde fått til et samarbeid med Elkem her, men det det finnes flere andre teknologier som er spennende.

‐ Det at vi ikke fikk ut jetfuel, har heller ingenting med vår filosofi om at det kommer mye godt ut av at forskjellig industri samarbeider og utvikling og produkter, sier Rolf Jarle Aaberg i Treklyngen. Firmaet St1 arbeider med å få biodrivstoff til biler ut av prosjektet, og Avinor er fortsatt med for fullt.

Biodrivstoff har vært sertifisert til bruk i sivil luftfart siden 2009. Det meste av biodrivstoffet til fly som produseres i dag er laget av brukt matolje og andre oljer som ikke konkurrerer med mat- eller fôrproduksjon. Det jobbes f.eks nå med flere teknologier som vil utnytte sidestrømmer fra skogindustrien. Gassifisering av husholdningsavfall er også relevant mange steder i verden.