Ikke lenger buffer for Elgåulven - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ikke lenger buffer for Elgåulven

Buffersonen for å ivareta Elgåulven i Østerdalen skal avvikles. Dermed åpnes det for ordinær lisensfelling også i dette området etter 15. desember.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det betyr at ulven enten kan skytes eller flyttes. Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund sier at det nå er opp til myndighetene om de vil foreta en flytting av Elgåhannen.   

Mandag denne uken stemte stortingspolitikere fra Senterpartiet, Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet for at buffersonen i Østerdalen skal avvikles 15. desember. Buffersonen ble opprettet for å beskytte Elgåulven. Ulven er ansett av mange som en genetisk viktig ulv. Det er tidligere brukt store ressurser på å flytte denne ulven fra Rendalen til Kongsvingerområdet.  

Politikere fra blant annet Senterpartiet har omtalt buffersonen som en gradvis utvidelse av ulvesonen.

Per Skorge sier at vedtaket viser at det er Stortinget som fastsetter grensene for ulvesonen.

– En buffersone ville økt rovdyrtrykket mot nye områder lenger bort fra ulvesonen. Det er viktig at lisensjakta på ulv kan foregå i alle områder utenfor ulvesonen.

– Kan vedtaket føre til at antall ulver som felles under lisensjakta innenfor ulvesonen blir mindre?

– Det er bestandsmåla som overordnet skal styre bestanden av rovvilt. Ulvebestanden ligger i dag langt over bestandsmåla. I tillegg er det viktig å understreke at ulv ikke er en truet dyreart selv om antall individer i Norge er begrenset. Vi forventer derfor at bestandsmåla følges uavhengig om det etableres en buffersone eller ikke, sier Skorge.

Det var rovviltnemndene i Hedmark (rovviltregion 5) og i Oslo, Akershus og Østfold (region 4) som bestemte at buffersonen skulle opprettes etter innstilling fra Fylkesmannen i Innlandet. Etter vedtaket var det Fylkesmannen som bestemte størrelsen på verneområdet, og den ble satt til mer en en million dekar. Blant andre Senterpartiet har omtalt dette som en utvidelse av ulvesonen.

Stortinget debatterte heftig under behandlingen av saken. Det var flere ulike forslag til vedtak, men til slutt ble det flertall for forslaget fra Emilie Enger Mehl på vegne av Fremskrittspartiet og Senterpartiet:

​»Stortinget ber regjeringen stoppe enhver utvidelse av ulvesonen, herunder midlertidig utvidelse. Med midlertidig utvidelse forstås vernesoner/buffersoner som verner et avgrenset område i beiteprioritert område utenfor ulvesonen der det vanligvis kan utøves lisensfelling. Eksisterende utvidelse av sonen oppheves fra og med 15. desember 2020.» 

Forslaget fikk flertall med støtte fra Fremskrittspartiet, Senterpartiet og Arbeiderpartiet. Regjeringen ved Klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn vil nå effektuere vedtaket, noe som medfører at det kan åpnes for lisensfelling av ulv innenfor den omtalte buffersonen fra 15. desember.​​ 

I tillegg vedtok et flertall et mer prinsipielt forslag fra Arbeiderpartiet:

«Stortinget ber regjeringen følge opp forvaltningsprinsippene vedtatt i Innst. 330 S (2015-2016) der det kun er Stortinget som har myndighet til å fatte vedtak om endringer i den nasjonalt fastsatte ulvesonen.»