Situasjonen er alvorlig for Saugbrugs - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Situasjonen er alvorlig for Saugbrugs

Kjell-Arve Kure i Norske Skog Saugbrugs har sendt et brev til Miljø- og Klimaministeren. Der ber han om full CO2-kompensasjon til fabrikken, og viser til at ytterste konsekvens ved skjeve konkurransevilkår er nedleggelse.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

‐ Vi truer ikke med nedleggelse, men vi viser hva som kan bli den ytterste konsekvens dersom vi må leve med skjeve rammevilkår. De fabrikkene med dårligst konkurransekraft er de som forsvinner, slik er industriens natur, sier Kjell-Arve Kure til Skog.

Ber om full CO2-kompensasjon

Norske Skogs krangel med regjeringen om CO2-kompensasjon tilspisser seg. Flere norske industribedrifter får store summer i kompensasjon for økte kraftkostnader som følge av klimakvotesystemet. Hensikten er å forhindre at norsk industri flytter produksjonen til land utenfor Europa, med mindre restriktiv klimapolitikk. Miljødirektoratet har avslått å gi fabrikken i Halden full CO2-kompensasjon, og viser til en gammel gunstig kraftavtale.

– Norske Skog Saugbrugs sluttet imidlertid å nyte godt av denne kraftkontrakten da fabrikken ble skilt ut i eget selskap i 2013, i følge kommunikasjonsdirektør Carsten Dybevig i Norske Skog. Han anslår at Saugbrugs taper mellom 60 til 80 millioner kroner årlig på grunn av at de ikke får full CO2-kompensasjon.

– Realiteten er at konkurrentene våre får 80 millioner kroner mer i kassa årlig i et fallende marked, sier Dybevig til Skog.

Utsatt for nedleggelse

I et brev til klima- og miljøminister Ola Elvestuen, som er sitert i Dagens Næringsliv (DN), klager Norske Skog på økte kostnader, og sier at Saugbrugs i Halden er en av de minst konkurransedyktige i Europa. Fabrikksjefen ved Saugbrugs, Kjell-Arve Kure, skriver i brevet at fabrikken er kan bli utsatt for nedleggelse. «Når etterspørselen faller er det de minst konkurransedyktige fabrikkene som stenges. Det ville være en industriell ulykke for regionen rundt Østfold og treforedlingen i Norge om Saugbrugs må legges ned», skriver Kure i brevet.

Per Skorge advarer mot konsekvensene av en eventuell nedleggelse av Saugbrugs.

Handler om næringen

Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund slutter seg til Kure og advarer mot konsekvensene av en eventuell nedleggelse av Saugbrugs.

– Dette handler om hele skognæringen, sier Skorge som peker på flere forhold som gjør at en nedleggelse vil være svært uheldig også for næringen som helhet.

– Norske Skog er et av de store norske lokomotivene innen forskning og utvikling av tømmer i Norge, og da Saugbrugs under dem, sier han og legger til at fire av ti tømmerstokker allerede eksporteres til utlandet.

– Skulle Saugbrugs bli nedlagt, vil dette gå opp til fem av ti. Med tanke på verdiskapingen av norsk tømmer trenger vi ikke flere nedleggelser, sier Skorge.

Han sikter til de mange nedleggelsene av papirfabrikker i Norge de siste ti årene. Blant Norske Skogs fabrikker la man ned Union i Skien i 2005, Follum på Hønefoss i 2011 og Tofte på Hurum i 2013.

– Et siste element er at Saugbrugs er et av de mest moderne og klimavennlige produksjonene på treforedling i verden, da er det viktig at fabrikken får like konkurransevilkår som konkurrende industri, sier Skorge.

Han forventer nå at politisk ledelse ser helheten og omgjør vedtaket om avkortning av kompensasjon.

Avviser trusler om nedleggelse

Kommunikasjondirektør Dybevig avviser at Norske Skog har truet med nedleggelse av Saugbrugs slik overskriften i en artikkel i DN lyder.

– Vi truer ikke med nedleggelse, men peker på hvilke konsekvenser dette kan ha for fabrikken, sier Dybevig.

Det britiske hegdefondet Oceanwood tok over Norske Skog for om lag ti måneder siden.

I forbindelse med overtagelsen gikk styreleder Sven Ombudstvedt langt i å forsikre at arbeidsplassene ved fabrikkene i Halden og Skogn ville bestå. Det jobber om lag 450 personer ved Saugbrugs.