Informasjon om infrastruktur i grunnen på egen eiendom skal være gratis - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Informasjon om infrastruktur i grunnen på egen eiendom skal være gratis

Kommunal- og moderniseringsdepartementet foreslår nå forskrift om ledningsregistrering. Norges Skogeierforbund er spesielt fornøyd med at prinsippet om vederlagsfri informasjon om infrastruktur på egen eiendom følges opp.

Infrastruktur i grunnen skal i dag dekke mange formål, og det er nå kommet forslag til forskrift fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) som skal legge til rette for en bedre og mer effektiv planlegging og utbygging av slik infrastruktur.

Forslaget til forskrift er en oppfølging av plan- og bygningsloven, som i 2017 fikk en ny paragraf om opplysninger om infrastruktur i grunnen. Paragrafen beskrev at departementet kunne utarbeide forskrift, som skulle svare ut blant annet regler om utlevering og påvisning, samt betaling. Denne bestemmelsen har ikke trådd i kraft ettersom forskriften ikke har vært klar.

I forbindelse med arbeidet med forskriften, ble det tidligere i år publisert en rapport som beskrev ulike betalingsmodeller ved utlevering av informasjon om ledningsnett i grunnen, samt kostnader rundt påvisning av ledninger. Denne rapporten fikk mye kritikk, og Norges Skogeierforbund stilte seg også kritisk til forslagene om brukerbetaling og spilte inn dette til KMD. Innspillene fra blant annet Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag ser ut til å ha blitt tatt til følge i utarbeidelsen av forskriften, som nå ligger ute på høring.

Forslaget til forskrift beskriver blant annet at formålet er at grunneier

  1. ikke skal måtte betale for informasjon om infrastruktur på egen eiendom, og
  2. ikke skal være forpliktet til å lagre informasjon om egen infrastruktur i kommunale grøfter, eller å påvise ledninger som avdekkes under gravearbeider.

Norges Skogeierforbund er fornøyde med at høringsnotatet bekrefter et viktig prinsipp, om at informasjon om egen eiendom skal være gratis, forteller rådgiver Ingeborg Anker-Rasch. Informasjon om lokasjonen til kulturminner, kraftlinjer og oversikt over eierforhold, turstier og lignende som vil kunne påvirke grunneiers bruk av arealet ligger fritt tilgjengelig på offentlige kartkilder for å sikre at grunneier skal kunne forholde seg til dem. Det er derfor positivt at det velges en tilsvarende tilnærming i forskriftsforslaget.

Det er derimot noen definisjoner og formuleringer som kan skape forvirring i utkastet til forskrift, og dette er derfor kommentert i høringsuttalelsen fra Norges Skogeierforbund, avslutter Anker-Rasch.

Høringsfristen er satt til 3.januar, og du kan se høringssvaret fra Norges Skogeierforbund under relaterte dokumenter.