Ingen fremtid for Mjøsen slik vi kjenner det - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Ingen fremtid for Mjøsen slik vi kjenner det

– Å ikke velge fusjon kan bli et dystert alternativ for Mjøsen, advarte styreleder Terje Uggen under Mjøsens årsmøte på Biri.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Selve fusjonen var ikke oppe til behandling, men den forestående mulige sammenslåingen med Glommen ble likevel det naturlige temaet under det historiske årsmøtet. Styreleder Uggen gikk langt i å si at å ikke gå for en fusjon vil bety en mørk fremtid for det 110 år gamle skogeierandelslaget. Likevel understreket han stadig at ingenting ennå er avgjort, både med tanke på behandling i egen organisasjon og en eventuell godkjennelse av konkurransetilsynet.

‐  Fra mitt ståsted er det vanskelig å se for seg at Mjøsen Skog vil kunne hevde seg godt i den konkurransen vi allerede har og som vil utvikle seg videre, uten at vi uansett må gjøre betydelige endringer. Vi vil ikke kunne fortsette å være det Mjøsen Skog som vi framstår som i dag, sa Uggen i styreleders tale.

Han understreket at den robustheten Mjøsen vil få ved å slå seg sammen med Glommen vil være viktig for å lykkes i en stadig spissere konkurranse.

‐  Vi er ikke i en situasjon hvor vi er tvunget til å ta strukturelle grep nå. Mjøsen og Glommen går godt, vi har et godt omdømme, det er gode tider og vi holder enn så lenge skansene selv om de siste årenes volumvekst har stoppet opp for vår del, sa Uggen og viste til at samtlige konkurrenter har hatt en økning på mellom 5 og 13 prosent.

Han pekte også på at konkurransen stadig blir spissere.

‐  Konjunkturene vil endre seg, det kan vi være sikre på, og konkurransen vil bare bli tøffere. Vi må ta grep nå og ruste oss for best mulig å stå oss godt i den konkurransen, sa Uggen.

Avgjøres i juni

Fusjonsprosessen er nå inne i høringsrunde to, og den endelige fusjonsplanen vil være klar til behandling i de to styrene i parallelle styremøter 14. mai. I løpet av første halvdel av juni vil saken bli behandlet i skogeierlagene i ekstraordinære møter. 18. juni er datoen for sluttbehandling i ekstraordinære årsmøter i Mjøsen og Glommen.

‐  Jeg oppfordrer alle til å ta en pause i våronna og møte til de ekstraordinære møtene i skogeierlagene, da vil mye bli avgjort, sa Uggen.

Selve generaldebatten gikk rolig for seg til tross for flere kritiske innlegg mot fusjonen i lokalpressen den siste tiden.

Tidligere tungvektere i Mjøsen har kastet seg inn i debatten og etterlyst større klarhet rundt fordelene ved en sammenslåing. Tilsynelatende få fra denne leiren var representert på årsmøtet.

Dramatisk utvikling

Einar Stuve (Biri skogeierlag) var først på talerstolen. Han var sentral i utformingen av det såkalte Birioppropet fra 2015, som fusjonsprosessen har direkte bakgrunn i. Birioppropet tok i sin tid til orde for å slå sammen alle de den gang åtte skogeierlagene til ett nasjonalt skogeierandelslag. Dette nådde som kjent ikke frem.

‐  Det er lettere å selge tømmer for en god pris for en stor aktør enn en liten. En større organisasjon vil dessuten være mer kostnadseffektiv, sa Stuve som pekte på den spisse konkurransen i eget område.

‐  Når konkurransen griper fatt så skjer det ting. Tar vi Biri som eksempel så ser vi en dramatisk utvikling i markedsandelen for Mjøsen sin del. SB Skog, Nortømmer og nå sist Viken har meldt seg på i konkurransen om tømmeret i dette området. Jeg anslår at vi har gått fra en markedsandel på cirka 85-90 prosent til 50-55 prosent, uten at disse tallene er verifisert, sa Stuve som fremdeles har en drøm om et stort felles Skogeierforbund.

Einar Stuve mener at Mjøsens tap av markedsandeler i Biri viser hva som er en ventet utvikling framover uten fusjon.

Gaute Nøkleholm (Romedal og Stange Almenning) sa at han i lys av å stå på sidelinjen av fusjonsprosessen, mener sammenslåingen er en god ide. Han delte dagens tømmermarked inn i et vest og østmarked som var opptatt av ulike ting.

‐  Østlandet ønsker utvikling av industri, men Vest er opptatt av sin mangel på omsetning, sa Nøkleholm som mente at fusjon ville bety økt nærhet til markedet for Mjøsen, som igjen skaper leveransesikkerhet og gjør andelslaget til en mer attraktiv selger av tømmer.

Stilte spørsmål ved prosessen

Representantene i årsmøtet talte også stort sett positivt om fusjonen. John Grunde Roland fra Fåberg pekte på at det finnes en del krefter i eget område som er negative til fusjon, men pekte på at synet var delt.

‐  Alternative til fusjon må inn i dokumentet fram mot møtene med andelseierne i vår, sa han.

Jon Grande Dahl (Brøttum) var den eneste som utrykte seg noe i retning negativ til fusjon.

‐  Vi får et inntrykk av at reversen ikke eksisterer. Jeg vil derfor oppfordre styret til å øke tiltroen til eget selskap. Det skapes et inntrykk av at man ikke klarer seg uten fusjon. Det går an å overleve med å omsette en million kubikk også i dag, sa Grande Dahl som også stilte spørsmål ved ulike deler av prosessen.

‐  Er det slik at styreleder skal inn i administrasjon? spurte han, og viste til en foreslått avtale om delvis frikjøp av styreleder fra arbeidsgiver slik at han kan bistå i omleggingen etter en eventuell fusjon.

Han stilte også spørsmål ved at kontrollkomiteen legges ned, noe som er foreslått i fusjonsdokumentene.

‐  Det stemmer at vi vil kutte ut kontrollkomiteen ved en eventuell fusjon med Glommen, bekreftet Uggen.

Han aviste derimot at det er meningen at han skal inn i daglig drift i skogeierlaget ved en fusjon, men at det ved en eventuell opprettelse av et Glommen Mjøsen vil være viktig med en svært tilstedeværende styrelederfunksjon som kan legge betydelig ressurser inn i å fortest mulig få selskapet til å stå samlet.

Johannes Bergum er konstituert administrerende direktør i Mjøsen Skog.

Tidsskifte

Tidligere Mjøsen direktør Steffen Skolsegg sluttet på dagen da det ble offentliggjort av Glommen direktør Gudmund Nordtum blir toppleder i et fusjonert selskap. Dette ble også nevnt under årsmøtet.
‐ Jeg antar at årsmøtet forstår at å ha en administrativ leder med andre strategiske mål og prioriteringer enn styret med den klare bestillingen styret så seg forpliktet til å følge opp fra vedtak og generaldebatter i de fire foregående årsmøter. Det var det vanskelig og uforenlig med innsats og fokus i arbeidet med å framskaffe et balansert og best mulig beslutningsunderlag fra administrasjonen i fusjonsforhandlingene. Inntreden av Johannes Bergum som konstituert administrerende direktør ble et tidsskifte i dette arbeidet, sa Uggen i sin tale.

Styret i Mjøsen Skog. Asbjørn Bjørnstad, Anders Flugsrud, Rune Glæserud, Sigrid Bergseng, Terje Uggen, Siv Sviland og Ole Randin Klokkerengen.