Innovasjon Norge og Skogkurs inviterer til workshop/fagdag for jakt og jaktopplevelser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Innovasjon Norge og Skogkurs inviterer til workshop/fagdag for jakt og jaktopplevelser

Som oppfølging av handlingsplanen for næringsutvikling basert på høstbare viltressurser arrangeres det en workshop/fagdag for jakt og jaktopplevelser på Honne 18. – 19. mars.

Landbruk- og matdepartementet inviterte i fjor til en arbeidsgruppe for å løfte fokus på næringsutvikling knyttet til høstbare viltressurser. Her deltok grunneier- og interesseorganisasjonene Norges Skogeierforbund,  Norskog, Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Norges Jeger- og fiskerforbund sammen med Innovasjon Norge. Arbeidet resulterte i en handlingsplan, som nå følges opp med en workshop/fagdag rettet mot jakt og jaktopplevelser, der Innovasjon Norge og Skogkurs står som arrangører.

Tittel på workshopen er: Jakt og jaktopplevelser som næring – stort potensiale, men lykkes vi?

Målgruppen er rettighetshavere og andre som ønsker å utvikle jakt og jaktopplevelser som næring.

Workshopen vil ha følgende tematiske bolker:

  • Status og trender
  • Potensiale og muligheter
  • Samarbeide og profesjonalisering
  • Jegerne, viltet og veien videre

Detaljert program er under utarbeidelse, men det blir både foredrag, diskusjoner.

Det er begrenset antall plasser, og fristen for påmelding er satt til 21. februar.