Inviterte SV ut i skogen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Inviterte SV ut i skogen

Norges Skogeierforbund inviterte SVs stortingsrepresentanter med på en tur i skogen. -Det er alltid fint å høre fra næringen selv hvordan de tenker og jobber, sier Arne Nævra i Transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget.

Administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge, er veldig fornøyd med dagen. ‐ Bakgrunnen for at vi ønsket å komme i en tettere dialog med SV er en kronikk som de hadde i Aftenposten. De var veldig på «vernesporet» og ønsket mer vern. Derfor ønsket jeg at vi kunne møtes for å få litt flere knagger å henge tinge på, og for å vise hvor profesjonelt og ordentlig det gjøres i alle ledd i verdikjeden skog. Vi skal jo ivareta verdiskaping, skogen i klimasammenheng og ta vare på det biologiske mangfoldet. Både jeg og kollegaene mine i Skogeierforbundet er veldig fornøyd med dagen. Det var veldig fint å kunne starte på Treklyngen, Follum for deretter reise ut på en skogsdrift og se samt snakke med de som jobber i skogen. Meget nyttig for alle, og det er så vikitg at vi har en god dialog, sier Skorge.

Lars Haltbrekken, SVs medlem i Energi- og miljøkomiteen var også fornøyd. ‐ Det er viktig for oss å komme ut å bli bedre kjent med de forskjellige næringene. God kommunikasjon og dialog er viktig, sier Haltbrekken.

‐ Vi ønsker jordbruket og skogbruket alt vel, men prøver å luke bort det som ikke er bra. Skogbruket og jordbruket må drives i et 100 års perspektiv. For oss er det viktig med en dialog med næringen. Jeg er selv oppvokst på gård og føler vel at jeg har et bein i begge leire. Men det er en ålreit to-delt rolle å være naturverner og landbruker. Skulle hatt et felles fora hvor det kunne forenes om hvilke forskningsrapporter en kunne støtte seg på. Jeg mener det er èn ting som gjelder og det er vitenskap. Det finnes ingen «Snåsamann» her heller. Jeg har sett mye overtramp i skogbruket, men ser at holdningen er helt annerledes nå. Nye generasjoner er mer lydhøre for klima. Kort sagt så er dialog og vitenskap nøkkelen, avslutter Nævra.

Du kan finne mer informasjon om turen på vår Facebook-side og på nettsiden til Viken Skog SA.