Jegerne blir digitale - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Jegerne blir digitale

I år får alle jegere digitalt jegeravgiftskort og jegeravgiften betales elektronisk. En prøveordning i 2019 gav gode resultater melder Miljødirektoratet.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

­- Vi har gode erfaringer fra de 50 000 jegerne som i 2019 prøvde ut hel-digitale løsninger. Det var enklere for jegerne, bidro til å øke sikkerheten, og reduserte risikoen for å miste eller glemme å ta med dokumentasjonen. Slike digitale løsninger er også en effektivisering av forvaltningen, sier Ellen Hambro, direktør for Miljødirektoratet.

Alle som skal drive med jakt, lisensfelling eller fangst må betale jegeravgiften. Pengene går inn i Viltfondet og brukes til å styrke den lokale viltforvaltningen.

Det er totalt over 500 000 registrerte jegere i Jegerregisteret. Omtrent halvparten er aktive hvert år, og betaler jegeravgiften. I år får alle disse aktive jegerne informasjon om nytt jaktår og betaling av jegeravgift i Altinn i stedet for brev og giro på papir.

De rundt 11 000 jegerne som har reservert seg i Kontakt- og reservasjonsregisteret mot digital kommunikasjon med det offentlige er unntatt fra ordningen. Disse vil få en konvolutt i posten fra Jegerregisteret som tidligere.

Ny app kommer

Miljødirektoratet vil senere lansere appen «Min jegerdokumentasjon». Denne appen kommuniserer med Jegerregisteret, og viser det digitale jegeravgiftskortet.

Det vil også bli mulig å dokumentere skyteprøven elektronisk ved bruk av appen. Etter planen skulle appen være klar til bruk 1. april, men på grunn av situasjonen som har oppstått med koronautbruddet, er lansering av appen utsatt inntil videre.

Flere kvinner i registeret

Statistisk sentralbyrå slapp nylig tallene for hvor mange norske statsborgere som stod oppført i Jegerregisteret. Jegerregisteret er et register over personer som har kvalifisert seg til å drive jakt i Norge.

516 000 nordmenn sto oppført i Jegerregisteret ved utgangen av jaktåret 2019/2020. Disse fordelte seg på 439 700 menn og 76 400 kvinner. Andelen kvinner har økt. 14,8 prosent av nordmenn oppført i jegerregistret i utgangen av sist jaktår var kvinner. I 2002/2003 var kvinneandelen litt over åtte prosent.

Selv om over en halv million nordmenn står oppført i jegerregisteret, er det langt fra alle som løser jegeravgiftskort (i underkant av 200 000), og enda litt færre som faktisk drar ut på jakt. Statistikk over hvor mange som jaktet i 2019/2020 er først klar i august 2020.