- Jernbanen har vært avgjørende for skognæringa - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

- Jernbanen har vært avgjørende for skognæringa

Til tross for at godstrafikken på bane opplever stadig tøffere konkurranse fra bedre veier og utenlandske vogntog, er godstrafikken for tømmer og flis nesten tredoblet siden 2010.

‐ Jeg vil gå så langt som å si at jernbanen har æren for at det ikke er lagt ned sagbruk i Norge de siste årene, sier transportrådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

For seks-sju år ble flere norske treforedlingsbedrifter lagt ned. Det førte til økt eksport av norsk tømmer til utlandet, i all hovedsak til Sverige. Da spilte jernbanen en avgjørende rolle.

‐ Uten jernbanen hadde det vært umulig å holde hjulene i gang, og da ville både sagbruk og treindustri, tømmertransportører, skogsentreprenører og skogeiere blitt rammet, sier Skjølaas til Jernbanemagasinet.

BRENNENDE ENGASJEMENT: Dag Skjølaas i Norges Skogeierforbund tror jernbanen bare blir mer og mer viktig for transport av tømmer – også i framtida. Foto: Njål Svingheim/Jernbanedirektoratet.

Transporten av tømmer på bane er nesten tredoblet

I 2010 ble det transportert rundt én million kubikkmeter tømmer med tog, og nå nærmer dette tallet seg tre millioner.

‐ I tillegg til det vi eksporterer, får de største mottakerne av massevirke her i Norge stadig mer av tømmeret sitt inn med jernbane. Dette gjelder både Norske Skogs fabrikker på Saugbrugs i Halden og Skogn i Trøndelag. I tillegg til Borregaard i Sarpsborg, sier Skjølaas.

Det er også flere aktører som planlegger å utvikle ny trebasert industri her i landet, og Norges Skogeierforbund gjennomfører nå et prosjekt sammen med disse hvor transport er hovedtema.

‐ Målet er å finne gode løsninger som kan gi effektiv forsyning av tømmer både til eksisterende og ny industri, sier Skjølaas.

Noen kapasitetsutfordringer

‐ Det er noen flaskehalser på dagens jernbanenett som må fjernes. Særlig gjelder det Kongsvinger stasjon hvor det nå har blitt nødvendig å innføre lengdebegrensninger på godstog. Dette viser viktigheten av tiltakene i Godspakke Innlandet, og nå må vi alle jobbe for at den blir ­virkelighet, sier Skjølaas.

Han sier at det også er en utfordring for tømmertransporten at det er vanskelig å få flere tog gjennom Oslo i retning Østfold, spesielt i sommermånedene.

‐ Jeg tror imidlertid at dette blir vesentlig bedre når Follobanen åpner i 2021. I tillegg ønsker Norske Skog Saugbrugs og Borregaard å få sett nærmere på bruk av Østfoldbanens østre linje for tømmertransport, avslutter Skjølaas.

 

I filmen over kan du se hva Dag Skjølaas i Skogeierforbundet og Are Kjensli i NHO Transport og Logistikk sier skal til for å få en effektiv og lønnsom godstransport på bane.