Jobber for å unngå dype kjørespor  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Jobber for å unngå dype kjørespor 

Med skogen som arbeidsplass er det viktig å legge igjen så få spor i terrenget som mulig. Nå er en ny veileder i «sporløs kjøring» på plass.

– Sporskader er et tema som engasjerer alle, både skogeier, de som planlegger og utøver skogsdriften og allmennheten, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Jan Gaute Lie. 

Han har vært med å lage en ny veileder i «sporløs kjøring» sammen med Skogkurs og andre deler av skognæringa. 

– Vi jobber hele tiden med å bli bedre, og det er tatt betydelige steg på dette området de senere årene. Blant annet ved at entreprenørene langt oftere bygger bruer av tømmer over elver og bekker for å unngå at masser renner ut i bekken og gir dårligere vannkvalitet. Men vi har fortsatt en vei å gå. Et vær som er varmere, våtere og villere, til alle årstider, gjør dette arbeidet og fokuset særs viktig – og krevende, sier Lie. 

Den nye veilederen tar for seg hva en sporskade kan føre til, hvordan den forebygges, hvilke konkrete tiltak som bør iverksettes i det forebyggende arbeidet og hva som må gjøres da skogsdrifta likevel har ført til terrengskader som skal rettes opp. Den vil danne grunnlag for et e-læringskurs i regi av Skogskolen.

MIDLERTIDIG BRU: Her ser du et eksempel på en bru som ble lagt opp over en bekk i forbindelse med en hogst. Brua må være solid fordi den skal tåle mange overkjøringer, og den fjernes med en gang hogsten er over. Foto: Hanne Røn Arntsen