Jobber for mer effektiv tømmertransport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Jobber for mer effektiv tømmertransport

Hvis vi skal lykkes med grønn omstilling i Norge, må vi legge til rette for mer effektiv og miljøvennlig transport.

I en stor messehall på Gardermoen fikk Skogeierforbundet denne uka kjørt inn et tømmervogntog med fire aksler på bilen og fire aksler på tilhengeren. Målet var å vise konferansedeltagerne og representanter fra transport- og kommunikasjonskomiteen hvilke muligheter som ligger i framtidas tømmertransport.

– Hvis vi bruker tømmerbiler med fire aksler, kan vi få vesentlig mer last på bilen. I tillegg til at transporten blir mer effektiv og miljøvennlig, blir den også mer trafikksikker ved at vi fordeler vekten bedre, sier Dag Skjølaas, rådgiver i Norges Skogeierforbund.

Fram til nå har de fleste tømmervogntog bestått av en treakslet tømmerbil og en fireakslet henger, men det kommer stadig nye vogntog med flere aksler på både bil og tilhenger.

– Vi vil at myndighetene skal tilpasse regelverket til de nye kjøretøyene, slik at det blir tillatt med større totalvekt, sier Skjølaas.

Nye regler vil ha stor betydning

Tømmerbilen som politikerne fikk se hadde fire aksler, men var lastet med den mengden tømmer som er tillatt når bilen bare har tre aksler.

– En bil med fire aksler vil kunne laste helt opp til merket «68 tonn», men som vi ser, vil en bil med tre aksler bare kunne laste opp til merket «60 tonn», sier Skjølaas.

– På de beste veiene vil nyttelasten på bilen øke med 50 prosent, og på de svakere veiene vil økningen kunne bli så stor som 67 og 75 prosent. Så et oppdatert regelverk vil helt klart få en stor effekt, sier Skjølaas.

Administrerende direktør i Skogeierforbundet, Per Skorge, orienterte om utviklingen av tømmertransporten i de nordiske landene og behovet for konkurransedyktige rammevilkår.

– For å redusere utslippene fra transportsektoren, styrke skognæringen og legge grunnlag for et grønt skifte, må veitransporten utvikles videre og effektiviseres, sier Skorge.

– Representantene var svært interessert i våre forslag, så dette skal vi følge opp både overfor Statens vegvesen og Stortinget, avslutter han.

Et nytt regelverk vil kunne gi følgende endringer:

Dagens løsning
på veier med
bruksklasse 10
Framtidas
løsning
Dagens løsning
på veier med
bruksklasse 8
Framtidas
løsning
Vogntoglengde
19,5 meter
(Vestlandet)
50 tonn54 tonn44 tonn49 tonn
Vogntoglengde
24 meter
60 tonn74 tonn50 tonn60 tonn