Johan C. Løken er død - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Johan C. Løken er død

Johan C. Løken døde mandag 18. desember etter en tids sykdom. Han ble 73 år gammel.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

Johan C. Løken var gårdbruker og Høyre-politiker fra Elverum i Hedmark. Han var blant annet innvalgt på Stortinget fra 1981 til 1993 og var dessuten landbruksminister i Willoch-regjeringen fra 1981 – 1983. Han var utdannet forstkandidat fra Norges Landbrukshøgskole i 1969.

I skogsammenheng er Johan C. Løken særlig kjent for sitt sterke engasjement for skog og klima. Han var en av pionerne til å påpeke hvordan skogen gjennom fotosyntesen og binding av CO2 har et stort og viktig potensiale i klimakampen. Johan C. Løken var således en ivrig forkjemper for et aktivt skogbruk, både ut fra næringspotensialet og klimapotensialet i skogen. Det var også i Løkens tid som landbruksminister at dagens skogfondsordning – da «skogavgiften» ble tilknyttet en særskilt skattefordel, noe den har hatt siden.

Johan C. Løken var en aktiv samfunnsdebattant på en rekke områder og han hadde også tillitsverv i mange styrer og organisasjoner. Sett med skogbruksøyne var trolig hans viktigste verv de siste årene blant annet som styreleder i Det norske Skogselskap (2008-2016) og i stiftelsen Norsk Skogmuseum på Elverum (2010-2016).