Katten er et rovdyr som dreper - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Katten er et rovdyr som dreper

«Kattepus» antas å ha kommet hit til landet med vikingene. De så den var god til å fange mus og rotter, men det er mange år siden katten var et viktig nyttedyr. I dag viser […]

Av: Anders Hals
access_time Publisert

Ifølge Forskning.no dreper australske katter én million fugler daglig. Det framkommer av en studie som er gjort der og som er blitt publisert i det naturvitenskaplige tidsskriftet Biological Conversation, og forskerne er forbløffet over det høye nivået. Undersøkelsen konkluderte med at australske huskatter tok 16 millioner fugler årlig, mens resten, ca. 300 millioner fugler, ble drept av villkatter.

‐ På nasjonalt nivå er omfanget forbløffende, og de bidrar sannsynlig til å true allerede utrydningstruede arter, sier professor og studieforfatter John Woinarski ved Charles Darwin University til The Guardian.

Om tallene er direkte overførbare til norske forhold er kanskje ikke helt opplagt, blant annet fordi vi normalt har noen måneder med vinter. Magnus Barmoen har skrevet en masteroppgave i økologi rundt temaet katters predasjonsadferd og habitatbruk. Han festet videokameraer til halsbåndet på en del katter og lot de gå i henholdsvis 12 og 24 timer. Basert på hva opptakene viste, fant han at tallene som tidligere var registrert, og som nok i en viss grad var basert på kvalifisert gjetning, var lavere enn det man tidligere antok.

Kattene er mest aktive i døgnet mørke timer, og småfuglarter flest er dagaktive. Han hadde derfor få opptak av katter som tok fugl på natterstid, men noe overraskende var det derimot at han fant at katter om natta tar en del insekter.

Før katten gjorde sitt inntog i Norge og for alvor ble et alle manns husdyr, var det mårdyret ilder som hadde rollen som musejeger. Den ble imidlertid utkonkurrert av katten da den inntok landet, og zoolog og universitetslektor Petter Bøckmann er meget klar når han blir bedt om å vurdere kattens plass i norsk natur: Katter som spiser fugler er ikke naturens gang, slår han fast.

‐ Det er naturlig at kattene jakter, men det er ikke naturlig at den er her. Med kattens inntreden kom det en ny sjef på tunet, og katten er et rovdyr som bruker hurtigheten som fremste våpen, både mot konkurrenter og byttedyr. Katten var et nyttedyr fram til en gang utpå 1800-tallet, men siden da har bestanden blitt kunstig høy, ettersom de blir matet både ut og inne, sier han videre.

Petter Bøckmann er ganske bombastisk når det gjelder katters funksjon i Norge. – Opprinnelsen til de fleste katter i Norge er den egyptiske sandkatten, forklarer han. Han kan ikke se at katter, uansett opprinnelse, har noen som helst slags funksjon i norsk natur.

‐ Opprinnelig var kattens jobb å holde kornlagrene frie for mus, men katten er en opportunist og slår seg til der det er mat å finne. Som spesialisert kjøtteter tar den det den har lyst på, og ikke det vi ønsker at den skal ta, sier Bøckmann.

Et spesielt forhold ved katter er at de ikke lar seg temme som en hund. Den gjør og lærer det den selv vil. En del kattevenner mener at man kan lære katter til ikke å ta fugl. Det er ifølge Bøckmann en helt umulig oppgave.

‐ Eneste løsning på det, er å holde katten innendørs 24 timer i døgnet, men det strider mot katters natur og er mer og mindre en form for dyremishandling, mener zoologen.