Kjører stadig tyngre tømmerbiler - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Kjører stadig tyngre tømmerbiler

På landsbasis er nå 88 % av riksvegnettet åpnet for tømmertransport på 60 tonn. Tilgjengeligheten for å kjøre med 60 tonn har økt kraftig både på riks- og fylkesvegnettet og nesten en tredjedel av tømmervogntogene kjører nå med 60 tonn totalvekt. Skognæringen har så langt spart 60 millioner kroner.

På oppdrag fra Norges Skogeierforbund, Norskog og Statskog er det utarbeidet en ny rapport som viser hvordan offentlig vegnett er klassifisert med hensyn til tømmertransport. Rapporten er utarbeidet for å følge og for å holde oppe trykket på innføringen av 60 tonn totalvekt. Rapporten er utarbeidet av Ola Molstad, som tidligere arbeidet i Vegdirektoratet, men som nå jobber som konsulent.

 

På landsbasis er 88 % av riksvegnettet nå tillatt for 60 tonn. For ett år siden var tilsvarende andel 53 %, men etter en stor innsats fra Statens vegvesen sommeren 2015, økte denne andelen til 88 %. Med unntak for Vestlandet og Nord-Norge er det aller meste av det riksvegnettet som brukes til tømmertransport nå tillatt for 60 tonn.

 

Av fylkesvegnettet er 31 % tillatt for 60 tonn. Tilsvarende andel var i 2014 og 2015 hhv. 8 og 20 %. De fylkene som har skrevet opp størst andel av sitt vegnett til 60 tonn er Buskerud, Vestfold og Aust-Agder med hhv. 77, 76 og 61 %.

 

Av det kommunale vegnettet er kun 7 % av vegnettet tillatt for 60 tonn. Tilsvarende andel var i 2014 og i 2015 hhv. 4 og 5 %.

 

I 2015 satte Vegdirektoratet i gang en systematisk gjennomgang av alle bruer på fylkesvegnettet. Så langt er mer enn 9 100 bruer kontrollert, og av de kontrollerte bruene er det bare 140 bruer som ikke tåler 60 tonn totalvekt. Når veglistene skal revideres på nytt høsten 2016, forventes det derfor at den andelen som er tillatt for 60 tonn skal kunne øke ytterligere.

 

I følge tall fra Skogdata, gikk 32 % av transportene i mai på 60 tonns totalvekt. Også denne andelen har økt jevnt og trutt det siste halvåret. I september 2015 var andelen 23 %.

 

Økningen av tillatt totalvekt fra 50 til 60 tonn har så langt utløst en årlig innsparing i skognæringen på ca. 60 mill. kr.

 

Les rapporten: «Klassifisering av offentlig vegnett i Norge 2016» her: