Klimagassregnskap for skog og arealbruk - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Klimagassregnskap for skog og arealbruk

Miljødirektoratet har utarbeidet en nettbasert tjeneste for informasjon om utslipp og opptak av klimagasser fra skog og annen arealbruk på kommunalt nivå.

Av: Åsmund Lang
access_time Publisert

I den nye tjenesten kan du blant annet se hvor mye skogen i din kommune har, og virkningene av endret arealbruk i kommunen, for eksempel fra skog til utbygd areal.

I tillegg har Miljødirektoratet også lagt ut oppdatert statistikk for hva som gir utslipp av klimagasser i kommunene, hvor store utslippene er og hvordan utviklingen går. Statistikken omfatter utslipp fra ni sektorer, fordelt på 35 kilder tilbake til 2009.

Begge de to verktøyene er ment å hjelpe kommunene til å få oversikt over hvordan utviklingen av klimagasser vil utvikle seg ved ulike tiltak i kommunen.