Velkommen til konferansen Skog 2024!  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Velkommen til konferansen Skog 2024! 

Hold av torsdag 5. september i kalenderen. Da er det klart for konferansen Skog på Hotel Bristol i Oslo.

Skog- og trenæringen påvirkes av politikk og trender, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig som verden preges av klimakrise og naturkrise, skal vi sikre grønn verdiskapning.

Torsdag 5. september får du høre hvorfor og hvordan skogen er en viktig del av løsningen på mange av de utfordringene verden står ovenfor, og hvordan skogbruket hele tiden jobber for å balansere hensynet til skogsdrift, klima, miljø og friluftsliv på en best mulig måte.

Som i fjor blir det en dagskonferanse fra klokka 10.00-16.15 med festmiddag og underholdning fra klokka 19 for dem som ønsker å delta på det.

Mer info om program og påmelding kommer!