Velkommen til konferansen Skog 2023!  - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Velkommen til konferansen Skog 2023! 

Torsdag 7. september kommer en rekke sentrale aktører og beslutningstakere fra skog- og trenæringen til Hotel Bristol i Oslo. Kommer du?

Skog- og trenæringen påvirkes av politikk og trender, både nasjonalt og internasjonalt. Samtidig som verden preges av klimakrise, naturkrise og energikrise, skal vi sikre grønn verdiskapning.

Torsdag 7. september får du høre hvorfor og hvordan skogen er en viktig del av løsningen på mange av de utfordringene verden står ovenfor. Da inviterer vi i Norges Skogeierforbund til konferanse på Hotel Bristol i Oslo.

Det blir en dagskonferanse fra klokka 10-16.15 med festmiddag og underholdning fra klokka 19 for dem som ønsker å delta på det. Konferansen Skog erstatter Skog & Tre som har blitt arrangert i mai tidligere år.  

Rammeprogram

Hele programmet kan lastes ned her.

Talere

Ellen Hambro

direktør i Miljødirektoratet

Dag O. Hessen

forfatter og professor i biologi ved Universitetet i Oslo

Bjørn Håvard Evjen

divisjonsdirektør for skog og utmark ved NIBIO

Hans Bårdsgård

kommentator i Nationen

Rune Halvorsen

professor i biologi ved Naturhistorisk museum

Christian Steel

generalsekretær i Sabima

Ivar Gjerde

seniorforsker ved NIBIO

Hans Asbjørn Sørlie

direktør for skogbruk og miljø i Norges Skogeierforbund

Fanny Pomme-Langue

generalsekretær i forbundet for det europeiske familieskogbruket (CEPF)

Mia Crowford

ansvarlig for EU og internasjonale saker i LRF Skogsägarna

Gunnhild Søgaard

forskningssjef i divisjon for skog og utmark ved NIBIO

Heidi Hemstad

styreleder i Norges Skogeierforbund og styrlemedlem i CEPF

Christian Nielsen

markedsanalytiker for trevarer i Skogsindustrierna

Morten L. Johansen

administrerende direktør i Splitkon

Jørgen Tycho

arkitekt og kreativ leder i Oslotre

Jon Rune Vetleseter

project manager biocarbon i Elkem Silicon

Stein Lier-Hansen

administrerende direktør i Norsk Industri

Olaf Brastad

seniorrådgiver for industri og avfall i Bellona

Carsten Dybevig

direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norske Skog

Per Skorge

administrerende direktør i Norges Skogeierforbund

Hannah Gitmark

ordstyrer for konferansen