Konstruktiv dialog i møte med NRK - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Konstruktiv dialog i møte med NRK

NRK har det siste halvannet året satt kritisk søkelys på skognæringen. – Vi tåler godt å bli satt under lupen, men dekningen må være balansert mellom ulike interesser, sier Per Skorge.

NRKs dekning av skogbruket har skapt stort engasjement blant skogeiere og andre tilknyttet skog- og trenæringen. Tilbakemeldingene har vært at dekning av skogbrukssakene er kampanjepreget og ubalanserte.

– Fakta som peker i andre retninger enn hovedfortellingen til NRK er utelatt eller underspilt. Det gjelder for eksempel at det har vært en positiv utvikling for den økologiske tilstanden i skogen, at FNs klimapanel viser at vi må plante og bruke mer skog for å nå klimamålene og at skogbruk bidrar til verdiskaping i distriktene, sier administrerende direktør i Skogeierforbundet Per Skorge.

Ekstern gjennomgang

For å få en ekstern vurdering av NRKs dekning har vi bedt professor i journalistikk, Paul Bjerke, om en gjennomgang av ti av artiklene om skogbruk. Han har blant annet gjort følgende observasjoner:

  • Oppslagene er gjerne konstruert som fortellinger der natur-aktivistene er subjektene/heltene, skognæringen er motstanderne og journalistene er hjelperne. Vernesiden er “subjekt” i ni av de ti artiklene. ​
  • I én artikkel er skogbrukssiden subjektet som driver fortellingen, mens myndighetene er skurk. ​
  • Naturvernere blir i motsetning til skogbrukets representanter framstilt som individer leseren kan identifisere seg med. ​De gis personlige trekk.​
  • Beskrivelsen av både naturen og naturvernene er preget av emosjonelle ord og formuleringer. ​
  • Synspunktene til skognæringens standpunkter fremstilles i et teknisk, nøkternt språk som “redegjørelse” og ofte publisert nederst på siden, iblant også skjult bak “les mer”-knapper. ​

Bjerke konkluderer med at dekningen ikke er balansert og stiller også spørsmål ved om denne formen for journalistikk når opp til kravene om “saklighet, analytisk tilnærming og nøytralitet” som kreves i NRK-plakaten og til redaksjonens ønske om å unngå polarisering. Du kan lese hele analysen hans her.

Skogen er en del av løsningen

Med dette som bakteppe møtte Skogeierforbundet nylig distriktsdirektør i NRK, Marius Lillelien og regionredaktør i NRK Vest, Rune Møklebust.

– En næring bestående av rundt 125 000 skogeiere som forvalter over 37 prosent av Norges landareal og som står helt sentralt i omstillingen til fornybarsamfunnet, må tåle å bli satt under lupen. Et slikt kritisk søkelys, særskilt fra NRKs side, mener vi likevel må være balansert mellom ulike interesser, sa Skorge under møtet.

Marius Lillelien understreket verdien av å bygge ned demografiske og geografiske motsetninger. Både Lillelien og Møklebust la vekt på at det er NRKs politikk å fremme løsningene.

– For skogbruket er det nødvendig å formidle tydelig til NRK hvordan dekningen av skogbruket oppfattes. Det er ikke bra at NRKs tillit i distrikts-Norge svekkes. Vi trenger et sterkt NRK som driver en troverdig kritisk journalistikk og fremmer løsningene. Skogbruket er avgjørende om vi skal nå klima- og naturmålene. Vi ser fram til den videre dialog med NRK i arbeid med å fremme løsningene på disse utfordringene, sier Skorge.