Koronatilskuddet foreslås forlenget - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Koronatilskuddet foreslås forlenget

Regjeringen foreslår å forlenge den midlertidige ordningen for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket utover i 2021.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Pengepotten økes ikke, men holdes innenfor den rammen som er gitt i 2020.

Likevel ønsker Regjeringen å forlenge ordningen slik at hele pengesummen på 50 millioner kroner kan bli brukt opp.

Skogeierforbundet er glad for økt fleksibilitet i ordningen. Det vil gjøre at det bevilgede beløpet kan komme skogsentreprenører og skogeiere til gode.

– Det er som tidligere, viktig at ordningen brukes for å fremme hogster med tømmerkvaliteter i tråd med etterspørselen i markedet, sier Per Skorge, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

Usikkerhet i markedet

– Koronasituasjonen påvirker skogbruket negativt fremdeles og det er fortsatt stor usikkerhet i markedet for tømmer og treprodukter. Jeg er derfor fornøyd med at ordningen kan forlenges slik at hele rammen på 50 millioner kroner kan bli brukt til å holde hjulene i gang hos skogsentreprenører der det er marked for virket som produseres, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad i en pressemelding

Det kreves endringer i midlertidig forskrift om tilskudd for å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket 2020, for å videreføre ordningen i 2021. Landbruks- og matdepartementet er i gang med dette arbeidet. Fram til forskriften er endret, så gjelder dagens forskrift. 

Det ble satt av 50 millioner kroner til å opprettholde hogstaktivitet i skogbruket i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2020.

Tilskuddsordningen har til formål å avhjelpe negative konsekvenser i skogbruket som følge av utbruddet av Covid-19 ved å bidra til at skogeiere i økt grad sysselsetter skogsentreprenører med helmekanisk driftsutstyr eller taubane. Ordningen forvaltes av Landbruksdirektoratet.