Korpen og Sagkollen og 29 andre skogområder vernes frivillig - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Korpen og Sagkollen og 29 andre skogområder vernes frivillig

I dag vernes 30 nye områder som naturreservat. Samtlige vernes gjennom ordningen frivillig vern av skog.

Vern av skog i Norge foregår i dag gjennom ordningen frivillig vern av skog på privat grunn, samt vern av statseide skoger. Interessen blant private skogeiere er økende. Så langt i år har 230 000 dekar skog blitt tilbudt til vern.

Ordningen går ut på at skogeierne selv kan tilby skogarealer til vern. Skogeiersamvirkene hjelper skogeierne med å tilby skog til vern, og bistår i forhandlinger med vernemyndighetene rundt betingelser og erstatning. Dersom skogeier og vernemyndigheter ikke blir enige, kan skogeieren trekke seg fra prosessen. Frivilligheten er en sentral del av prosessen.

Det er vernemyndighetene som avgjør om skogområdene som tilbys, innfrir kravene til å vernes som naturreservat. Et av hovedmålene med vern av skog i Norge er å fange opp områder som er viktig for truete og sjeldne arter og naturtyper i Norge. I tillegg er det et mål om å få vernet et representativt utvalg av norsk skogsnatur. I 2016 vedtok Stortinget at 10 prosent av skogen i Norge skal vernes. Ved inngangen til 2020 var man kommet halvveis til dette målet. Nå ønsker vernemyndighetene tilbud på mer skog i lavereliggende områder.

Korpen og Sagkollen i Larvik er et av 30 områder som vedtas vernet i dagens vernevedtak, fattet av Kongen i Statsråd. Korpen naturreservat ble opprettet i 2002, og dagens vedtak er en utvidelse av det eksisterende reservatet. Området er mangfoldig og variert, og utvidelsesområdet er blant annet dominert av rik edellauvskog. Området, som regnes som nasjonalt verneverdig, eies og tilbys av 6 private skogeiere. Viken Skog har bistått skogeierne i verneprosessen.

Samtlige av de 30 skogområdene som vernes som naturreservat i dag, vernes gjennom ordningen frivillig vern av skog.

 • Det er bra at så mange skogeigarar tilbyr frivillig vern. Skogeigaranes organisasjonar gjer ein stor innsats for å få fram tilbod om vern av dei viktigaste skogareala. Utan innsatsen frå skogeigarane og deira organisasjonar hadde vi ikkje fått verna så mykje skog, sier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn i en nettsak på Regjeringens hjemmesider.

Totalt er 5 prosent av skogen i Norge nå vernet. For den produktive skogen er tilsvarende tall 3,8 prosent.

Følgende områder vernes som naturreservat i dagens vernevedtak:

 1. Liabygda naturreservat i Stranda kommune, Møre og Romsdal
 2. Stemnebøskogen naturreservat i Gulen kommune, Vestland
 3. Bogane naturreservat i Kinn kommune, Vestland
 4. Rupefjell og Selslinatten naturreservat, Notodden kommune i Vestfold og Telemark og Kongsberg kommune i Viken
 5. Røsaker naturreservat i Skien kommune, Vestfold og Telemark
 6. Rollagåsen naturreservat i Tinn kommune, Vestfold og Telemark
 7. Korpen og Sagkollen naturreservat (utvidelse) i Larvik kommune, Vestfold og Telemark
 8. Flisefyr og Hidalen naturreservat (utvidelse) i Sandefjord kommune, Vestfold og Telemark
 9. Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat (utvidelse) i Sigdal kommune, Viken
 10. Ultvedttjern naturreservat (utvidelse) i Ringerike kommune, Viken
 11. Tofteskogen naturreservat (utvidelse) i Asker kommune, Viken
 12. Sagåsen og Stueåsen naturreservat (utvidelse) i Sarpsborg kommune, Viken
 13. Holene naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken
 14. Gyrihelleren naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken
 15. Sæter naturreservat i Indre Østfold kommune, Viken
 16. Finnskutt og Haugen naturreservat i Rakkestad kommune, Viken
 17. Matholhøgda naturreservat i Aremark kommune, Viken
 18. Vestfjella naturreservat (utvidelse) i Aremark og Halden kommuner, Viken
 19. Lilleøya naturreservat i Halden kommune, Viken
 20. Burumtjern naturreservat i Marker kommune, Viken
 21. Budeiberget naturreservat (utvidelse) i Nordre Land kommune, Innlandet
 22. Bårvassåsen naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 23. Vargøylia naturreservat i Indre Fosen kommune, Trøndelag
 24. Sjølingelve naturreservat i Flå kommune, Viken
 25. Veteren naturreservat i Flå kommune, Viken
 26. Skirvedalen naturreservat (utvidelse) i Tinn kommune, Vestfold og Telemark og i Rollag kommune, Viken
 27. Sandvik naturreservat i Fyresdal kommune, Vestfold og Telemark
 28. Hovdefjell naturreservat i Vegårshei og Åmli kommuner, Agder
 29. Linddalsfjellet og Sydalen naturreservat (utvidelse) i Evje og Hornnes kommune, Agder
 30. Kvelderønningen naturreservat i Larvik kommune, Vestfold og Telemark.

Vil du lese mer om frivillig vern av skog eller se hvem du kan kontakte om du ønsker å undersøke om vern av skog kan være et alternativ for deg? Se her.