Krever strategi for produksjon av bærekraftig biodrivstoff - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Krever strategi for produksjon av bærekraftig biodrivstoff

Økt bruk av biodrivstoff ble presentert som et hovedgrep for å få ned klimagassutslippene fra transportsektoren da transportetatene i dag la frem sitt forslag til utvikling av transportsystemet i Norge de kommende årene. Av et årlig forbruk av drivstoff til transport og anlegg på 7,7 milliarder liter drivstoff foreslås det at 1,7 milliarder erstattes med biodrivstoff innen 2030.

Statens Vegvesen, Jernbaneverket, Avinor og Kystverket peker i grunnlagsdokumentet til ny Nasjonal transportplan på at det er mulig med en vesentlig økning i av produksjonen av biodrivstoff basert på skogsråstoff, men at det ikke vil være mulig at skogen kan dekke hele det innenlandske behovet. Under dagens presentasjon viste Avinor-sjef Dag Falk-Petersen på at tilgangen til bærekraftig biodrivstoff er en stor utfordring. I den fremlagte planen varsler transportetatene at de skal ta et større ansvar for kunnskapsoppbygging og bidra til strategier på drivstoffområdet.

– Behovet for bærekraftig biodrivstoff vil være enormt i årene fremover. Næringsministeren og Klima- og miljøministeren bør snarest invitere skog- og trenæringen og sentrale industriaktører til en dialog om hvordan vi kan lage en strategi for produksjon av biodrivstoff basert på bærekraftig norsk skogsråstoff, sier Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund.

– Stortingsflertallet har gjennom klimaforliket slått fast at myndighetene skal bidra til utvikling av en verdikjede for biodrivstoff i Norge og en rekke industriaktører vurderer nå investeringer. Vi må sikre at den grønne omstillingen også bidrar til arbeidsplasser og verdiskaping i Norge, sier Lahnstein.