La 2020 bli skogkulturåret! - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Debatt

La 2020 bli skogkulturåret!

I disse tider hvor mange roper etter penger og aktivitet, har skogbruket sin egenfinansierte skattekiste – skogfond. Samlet bikker skogfondkontoene til skogeiere i Innlandet, gamle Østfold og Akershus nesten én milliard kroner. 2020 er et godt år for å la pengene vokse til gull i grønne skoger!

I disse tider hvor mange roper etter penger og aktivitet, har skogbruket sin egenfinansierte skattekiste – skogfond. Samlet bikker skogfondkontoene til skogeiere i Innlandet, gamle Østfold og Akershus nesten én milliard kroner. 2020 er et godt år for å la pengene vokse til gull i grønne skoger!

Korona-viruset har en dramatisk kortsiktig effekt på mange, og spørsmålet er også om effektene vil føre til langsiktige endringer i samfunnet. Skognæringen er ikke uberørt av de kortsiktige virkningene av tiltakene mot korona. Usikkerheten er stor og vi opplever noe lavere etterspørsel etter sagtømmer. Derfor har mange skogsentreprenører måttet stoppe. Langsiktig er vi imidlertid sikre på at skogen er inne i noen store, sentrale trender som gjør at vår optimisme for skogen ikke er svekket.

Klimautfordringen og det grønne skifte har begge behov for aktiv forvaltning og bruk av skogen i sin kjerne og det fokuset vil ikke forsvinne med korona-viruset. Samfunnet er inne i noen megatrender som gjør at det å investere i skogen for å øke dens verdi, også i motgangstider, er både lønnsomt og fornuftig. Norge trenger aktivitet, skogen trenger investeringer! På skogfondskontoen viser statistikken at mange skogeiere kan finne finansieringen. Skogeierne har vært og ér flinke til å sette av penger til forventede og nødvendige investeringer i framtidsskogen. Samlet sett i Norge står det drøye to milliarder kroner på skogeiernes skogfondskontoer. I Innlandet står det cirka 700 millioner kroner, og snaue 200 millioner kroner i hvert av de gamle fylkene Østfold og Akershus. Sett innestående kapital i arbeid og gjør 2020 til skogkulturåret. Skogfond er til for å brukes! Og du som skogeier bør gjøre det nå!

Pengene på skogfond frigjøres kun når skogeieren kan dokumenteres at det er investert i skogkultur (altså utført f.eks. planting, markberedning, ungskogpleie) eller rustet opp/bygd nye skogsbilveger.
I dag brukes skogfond ofte på planting og markberedning etter påfølgende hogst. Så er det slik at koronakrisen vil kunne påvirke hvordan tømmermarkedet vil bli i 2020. Men skog er så mye mer enn tømmer! For å få den beste framtidsskogen, er ungskogpleie den beste investeringen du kan gjøre i egen skog, og om mulig enda mer aktuelt i disse tider. Vi vet at behovet og etterslepet er stort på å få unna lauvskog i plantefeltene. Penger på skogfondskonto og investeringsbehov i skogen er således en «perfect match». Skogbruket har gjennom skogfond bygget opp en «buffer» som kan sikre aktivitet i en periode der markedet butter noe imot som nå.

Vår oppfordring er derfor at skogeierne tar seg en tur ut i ungskogen og vurderer tiltak som vil øke skogens verdi. Pengene på skogfondskontoen gir ikke renter, det gjør de først når skogen du investerer i vokser bedre fordi du har investert i skogkultur. Bli med på å gjøre 2020 til skogkulturåret!

Gunnar A. Gundersen er næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog. Foto: Kristina Skramsar.

Innlegget er skrevet av Jan Gaute Lie, skogsjef i Glommen Mjøsen Skog (bildet over) og Gunnar Gundersen, næringspolitisk sjef i Glommen Mjøsen Skog.