Lærerikt seminar om skog og klima på Sønsterud - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lærerikt seminar om skog og klima på Sønsterud

Det ble et lærerikt seminar da elevene på Sønsterud hadde invitert både næringen og miljøorganisasjonene for å gi elevene sitt syn på skogens rolle i klima- og miljøspørsmål.

Av: Elever ved Solør vgs. Sønsterud
access_time Publisert

Tirsdag 14. mai ble det holdt et skog- og klimaseminar for elevene på Solør vgs, Sønsterud. Det var foredragsholdere fra Naturvernforbundet og Norsk Botanisk Forening, Norges Skogeierforbund og Fylkesmannen i Innlandet.

Urolig for det biologiske mangfoldet

Dagen startet med ett innlegg fra Anders Gunnar Helle, som representerte både Naturvernerforbundet og Norsk Botanisk Forening. Han fortalte om sine synspunkter angående skogbrukets rolle i klimaspørsmålet, og viktigheten av gammel skog som karbonlager. Han nevnte blant annet sin uro for det biologiske mangfoldet. Planting av sitkagran og for lite vernet skog, var eksempler han dro fram.

Skogens rolle i klimakampen

Neste foredragsholder var Ingeborg Anker-Rasch fra Norges Skogeierforbund. Hun forklarte hvorfor skogbruket har en viktig rolle i klimakrisen. I sammenheng med dette forklarte hun at det er viktig med skogbruk for å binde CO2. Utenlandske treslag som sitkagran vokser fortere og binder mer CO2. Derfor kan det være nødvendig å plante dette treslaget, mente hun. Spesielt på steder der andre treslag sliter med å vokse. Hun fortalte også at skogbruket i Norge er bærekraftig, og at det tas hensyn til biologisk mangfold.

Samlet trådene

Siste foredragsholder var Torfinn Kringlebotn fra Fylkesmannen i Innlandet. Han samlet trådene og forklarte hvordan man måtte ta hensyn til de forskjellige synspunktene i politiske avgjørelser. Han fortalte også sin mening og forklarte at han syntes klima var hakket viktigere enn biologisk mangfold, spesielt med tanke på at klimaforandringer er en større trussel for nettopp det biologiske mangfoldet.

Alt i alt var dette en spennende og lærerik dag for elevene, og det satte i gang en del tanker rettet mot det grønne skiftet.

 

Artikkelforfattere: Even Østmoe, Herman Bonnerud, Julianne Storfjell og Ask Berg. Alle er elever Solør vgs. Sønsterud.