Landbruket går sammen for mer effektiv og miljøvennlig transport - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Landbruket går sammen for mer effektiv og miljøvennlig transport

Korn, kraftfôr, kunstgjødsel og tømmer må fram i vårt langstrakte land. Et felles initiativ fra flere organisasjoner og bedrifter i landbruket skal nå jobbe for å effektivisere vegtransporten.

Jord- og skogbruk og tilhørende industri er avhengig av effektiv varetransport på veg. Siden mye av det som transporteres er tungt, er det i stor grad lengden og totalvekta på kjøretøyene som avgjør hvor effektiv transporten blir.

– Regjeringens mål er at utslippene fra transportsektoren skal reduseres med 55 prosent innen 2030. Effektivisering av transporten er avgjørende for å nå dette målet. Da må moderne biler med flere aksler og større lass benyttes, sier administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, Per Skorge.

Skogeierforbundet har derfor gått sammen med Tine, Nortura, Felleskjøpet Agri, Fiskå Mølle, Strand Unikorn, AT Skog og Norskog for å få på plass rammer for mer effektiv og miljøvennlig transport på veg.

Økte transportkostnader

Det siste året har biltransporten hatt en kraftig kostnadsvekst. Fra andre kvartal 2021 til andre kvartal 2022 har kostnadene økt med 15-20 prosent.

– Det er et større behov enn noen gang for å gjennomføre tiltak som kan få ned transportkostnadene og styrke norsk landbruk, sier transportsjef i Tine, Jan Kolbjørn Håkonsen.

Dagens vegnett bør utnyttes bedre

Organisasjonene og bedriftene ønsker at totalvektene økes fra 50 til 54 tonn på veger der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter. Forslaget berører først og fremst veger på Vestlandet og i Nord-Norge.

– Dagens bestemmelser om tillatte vekter er utformet for vogntog med seks aksler. For mye av transporten i våre næringer er det imidlertid vogntog med sju aksler som i dag er best egnet. Vi ønsker derfor at regelverket tilpasses slike vogntog. Det vil være gunstig både av hensyn til effektivitet, miljø og trafikksikkerhet, og gjøre at vi får en god helhetsløsning både for sterke og svake veger, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.

Forslaget vil ha stor betydning for transporten på Vestlandet og i Nord-Norge der tillatt vogntoglengde er 19,5 meter.
Her ser du vogntog med fire aksler på bilen og tre på hengeren.
Disse bilene fra Felleskjøpet og Tine er blant dem som vil falle inn under forslaget om økt totalvekt på 54 tonn.