Landets beste masteroppgave - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Landets beste masteroppgave

Ida Aarø (25) fikk 100.000 kroner i stipend av skognæringen for sin masteroppgave for karbonlagring i død ved.

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

Ifølge juryen var Ida Aarø var den studenten som hadde levert årets beste masteroppgave innen skogfag i år.

Oppgaven gir økt kunnskap om hvor fort liggende død ved blir brutt ned, heter det i begrunnelsen. Dette er et relevant tema når det gjeler karbonlagring i skog. Død ved bidrar til skogjordens karbonlager, samtidig som den er viktig for artsmangfoldet i skog. Ida Årøs resultater kan bli brukt til mer presis beregning av karbonlagringen i skog.

I juryens begrunnelse heter det at «basert på resultatene i oppgaven er Aarø i stand til å kritisere tidligere konklusjoner på samme materiale publisert av forskere internasjonalt.

Som masterstudent viser dette fremragende analytiske evner. Forskningskvaliteten ligger derfor over det man forventer fra en masterstudent, og nærmer seg PhD-nivå.»

Hun skrev oppgaven på engelsk og juryen lot seg også imponere av hennes høye formidlingsevne på et fremmedspråk.

Ida Aarø har allerede fått jobb som rådgiver innen frivillig vern, skog og klima hos Norges Skogeierforbund.

– Norgeshistorien viser at det er utnyttelsen av naturressursene våre som har skapt velstanden i landet vårt, sa landbruks- og matminister Jon Georg Dale da han overrakte skognæringens stipender til årets beste masterstudenter i skogfag ved Norges biovitenskapelige universitet (NMBU).

– Det grønne skiftet er her nå og skogen og våre skogressurser har potensial for å ta over mye av verdiskapningen etter oljen. Derfor trenger skognæringen dyktige medarbeidere, la han til.

Stolte masterstudenter fra Norges Miljø- og biovitenskapelige universitet fikk 450.000 kroner i stipender fra skognæringen. Foran: Ida Aarø, Karstein G. Lona (t.v.), Gunvor G. Koller (t.h.), May Britt Haugen (bak til venstre), Birgit S. Hagalid, Ida Marie Strekerud. Bakerst: Landbruks- og matminister Jon Georg Dale som delte ut stipendene på vegne av næringen.
Foto: Roar Ree Kirkevold.

 

Åtte av årets masterstudenter ved NMBU fikk overrakt et stipend på 50.000 kroner hver. Det er en samlet skognæring som betaler gildet.

Nyvalgt styreleder Inge Myrlund fra Velg Skog la vekt på at det er disse studentene som skal bringe bransjen videre.

Disse åtte skogfagstudentene ved NMBU fikk hver et stipend på 50.000 kroner:

Ida Aarø (som også fikk 50.000 kroner ekstra for beste oppgave)

Gunvor G. Koller

Ida Marie Strekerud

Karstein G. Lona

May Britt Haugen

Birgit S. Hagalid

Lenart Noordermeer (ikke tilstede på utdelingen)

Bjørnar Johansen (ikke tilstede på utdelingen)