Langsiktig ferd inn i soloppgangen - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Langsiktig ferd inn i soloppgangen

‐ Vi forstår at politikerne i en valgkamp må fokusere på hva de er uenige om, men som industrimann ønsker jeg å vite hva vi med rimelig sikkerhet kan vite at blir videreført. Altså hva de […]

Av: Roar Ree Kirkevold
access_time Publisert

‐ Alt som kan lages av olje, kan lages av trær, minnet styreleder Olav A. Veum i Norges Skogeierforbund om. Men, vi må lære av finnene. De har et tett og bindende samarbeid mellom tunge industriaktører, myndigheter og forskning.

‐ Det vi eksporterer av råstoffet vårt, taper vi penger på, fortsatte han. ‐ Det gjelder å utvikle lokomotiver i industrien. Det gjør vi best ved å bygge på den industrien som allerede finnes. Lønnsomhet blir oftest investert i mer industri. De rammevilkårene burde skogeierne også få. Altså at man ikke først må skatte av inntektene fra tømmersalg før man investerer i industri som videreforedler.

Elin Moen, professor i international and cross-cultural management ved BI, ga også noen klare råd. ‐ Vær med i industriutviklingen fra begynnelsen, hevdet hun. ‐ Det blir fort tungt å ta igjen etterslepet hvis andre har posisjonert seg. Ennå har norsk industri store muligheter.

Ifølge Olav Fjell er to forhold særdeles viktig for en økt verdiskapning i skognæringen her til lands. ‐ Først må vi ha skole- og utdanningstilbud som gjør at vi virkelig kan ta i bruk den teknologien som blir viktigere og viktigere.

‐ Det andre er å få bedre transportveier på samme vilkår som f.eks. i Sverige, hvor Moelven har en stor del av sin virksomhet.

Fjell pekte videre på at det er relativt enkelt å få fjernet mange av de flaskehalsene som gjør at man ikke kan bedre forholdene for den tunge logistikken som skognæringen er avhengig av.

‐ Vi må huske at oljenæringen kun er femti år gammel. Det var noen dyktige politikere som ikke kun tok pengene, men som la rammevilkårene slik at de også fikk i gang en hel næring, sa han.

‐ Aktiv skogpolitikk og bedre transport er helt nødvendig, men vi også holde på til vi får ting gjort, avsluttet Olav A. Veum. ‐ Vi må være enige om å gå inn i den soloppgangen som vi ser tydelige tegn til.