Lansering av Grønt landtransportprogram - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Lansering av Grønt landtransportprogram

Norges Skogeierforbund er med i et nyetablert samarbeid om hvordan vi kan få ned klimagassutslippene i den landbaserte næringstransporten. Torsdag 11. mars er det lanseringswebinar.

‐ Vi må gjennom en stor omstilling for å få tømmertransporten mer effektiv og miljøvennlig, og vi er veldig godt fornøyd med dette samarbeidet, sier rådgiver i Norges Skogeierforbund, Dag Skjølaas.  

Grønt landtransportprogram (GLP) et nyetablert offentlig-privat samarbeid om grønt skifte i den landbaserte næringstransporten. Klima- og miljødepartementet har bevilget 1 million kroner i oppstartbevilgning, og så langt er 20 næringsorganisasjoner medlemmer i programmet.

Utslippene skal halveres

Hovedformålet med programmet er å bidra til å realisere myndighetenes mål om halvering av klimautslippene fra transportsektoren innen 2030, og stimulere til et bredt teknologiskifte i den landbaserte næringstransporten.

‐ Bruk av biodrivstoff og effektivisering gjennom bruk av vogntog med flere aksler framstår som mest realistiske tiltak for å redusere utslippene fra tømmertransporten på veg, sier Skjølaas.

Grønt landtransportprogram skal samle verdikjeden, dele kunnskap, utvikle verktøy, bistå myndighetene i utforming av rammebetingelser, motivere til grønne valg, og stimulere til verdiskaping og næringsutvikling. GLP skal arbeide for at virksomheter i Norge gjennomfører utslippsreduserende tiltak raskt og kostnadseffektivt.

Få med deg lanseringen

Torsdag 11. mars fra 09.00-10.30 er det lanseringwebinar for Grønt landtransportprogram:

Du kan lese mer om opplegget og melde deg på her!