Lederskifte i Norges Skogeierforbund - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Pressemelding

Lederskifte i Norges Skogeierforbund

Heidi Hemstad fra Glommen Mjøsen Skog er innstilt som ny styreleder i Norges Skogeierforbund. Årsmøtet er 27. mai. Hun overtar etter Olav A. Veum som har vært styreleder de siste ni årene.

‐ Det er med stor glede jeg har sagt ja til å stille som kandidat til ledervervet i Norges Skogeierforbund, sier Heidi Hemstad.

‐ Et aktivt skogbruk er det viktigste og mest kostnadseffektive bidraget i klimakampen. Vi i skognæringa driver et aktivt skogbruk og bidrar til verdiskaping og arbeidsplasser over hele landet. Vi forvalter en fornybar ressurs og ivaretar samtidig mange andre hensyn som biologisk mangfold, jakt og friluftsliv. Denne balansen har vi forvaltet i århundrer. Sammen skal vi fortsette å utvikle en bærekraftig og økonomiske levedyktig skognæring, sier Heidi Hemstad.

‐ Etter snart et tiår som leder av Skogeierforbundet ser jeg frem til et spennende bytte der min gode kollega Heidi Hemstad tar over stafettpinnen. Ledervervet skal gå på omgang, og fornyelse er bra. Det har vært et privilegium å få være leder av organisasjonen de siste 9 årene. Jeg fortsetter i styret, og som styreleder i AT Skog.  Skognæringen har store muligheter fremover. Jeg er godt fornøyd med at vi betraktes som en strategisk framtidsnæring og en sentral aktør i klimakampen. Skogeierforbundet er godt rustet for videre arbeid på vegne av norske skogeiere. Felles innsats blir ikke mindre viktig i tiden framover, sier Veum.

‐ Jeg vil takke Olav Veum for en lang og utmerket innsats som styreleder i Skogeierforbundet. Skognæringa har gjennom hans lederperiode styrket sin posisjon både i klimakampen og i det grønne skiftet, avslutter Hemstad.

Heidi Hemstad bor og driver Ousdal gård på Nes på Hedmarken sammen med familien. Gården drives økologisk med ammekyr, kornproduksjon og skog. Hun er utdannet industridesigner. Idag er hun styreleder i Glommen Mjøsen Skog og Oplandske Bioenergi. Tidligere har hun hatt styreverv i blant annet Moelven Industrier.