Lederstillinger lyst ut - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lederstillinger lyst ut

Både Kvinner i Skogbruket og Velg Skog er på jakt etter ny daglig leder på nyåret.

Av: Marius Lippestad
access_time Publisert

1. mars går Jørn Lileng fra jobben som daglig leder i Velg Skog til jobben som skogbrukssjef i Follo. Velg skog har derfor utlyst daglig leder-stillingen. Lilleng kan fortelle om varierte og spennende arbeidsdager.

– I denne jobben treffer man mange forskjellige aktører i skognæringen, samt på skolene, høgskolene og universitetene. Man får bred kontakt med hele sektoren. Man jobber med ungdom og studenter, noe som er veldig givende, sier Lileng.

– Det er en god del prosjektsamarbeid, hvor næringen er involvert. Det er stor frihet i jobben, med gode muligheter for å påvirke hvordan man skal arbeide med rekrutering, Dette er en spennende jobb, slår Lileng fast.

Ny leder for kvinner i Skogbruket

Britt T. Godtlund har vært to år i jobben som leder av Kvinner i Skogbruket. I mars begynner hun i jobben som skogbrukssjef i Sør-Odal kommune. Hun kan fortelle om varierte og givende arbeidsoppgaver i Kvinner i Skogbruket.

– Arbeidsoppgavene har vært alt i fra å drifte organisasjonen, kontakt og samarbeid med styret, skrive årsmelding og lage budsjetter. I denne jobben har man stor frihet til å sette i gang og påvirke hvilke prosjekter vi skal jobbe med.

Godtlund har delt av sine erfaringer med unge i skogbruket. Blant annet har hun arrangert kræsjkurs, lært bort hvordan man skal skrive kontrakter og hatt tett oppfølging opp mot skoler.

– Det er mange ting som er veldig bra med å jobbe i Kvinner i Skogbruket. Jeg har fått muligheten til blant annet å lage podkast, noe som har vært en drøm. Det har vært givende å komme inn på skolene å møte elever og lærere. Jeg har hatt gleden av å være med på å modernisere organisasjonen og vi har blitt mer synlige, det er jeg stolt av, sier Godtlund

Kvinner i Skogbruket skriver på sine hjemmesider at stillingen som ny daglig leder lyses ut i nærfremtid. De oppfordrer alle interesserte til å søke.

«Styret er svært takknemlige for alt positivt som Britt har bidratt med i de litt over to årene hun har vært i organisasjonen og vi ønsker henne lykke til i ny stilling på nyåret», skriver Kvinner i Skogbruket.

Britt T. Godtlund mottok tidligere i år likestillingsprisen for sitt arbeid for Kvinner i Skogbruket.

Stillingsutlysning Velg Skog

Arbeidsgiver: NHO Mat og Drikke

Stillingstittel: Daglig leder

Søknadsfrist: Snarest

Ansettelsesform: Fast

www.velgskog.no

VELG SKOG jobber med rekruttering, kompetanse og omdømmebygging for skognæringen. Velg Skog har 23 medlemmer som dekker hele skogsektoren. Programmet finansieres av medlemmer i næringen, Landbruks- og matdepartementet, Skogbrukets Landsforening og NHO Mat og Drikke, samt midler fra skogbrukets ulike prosjektfond.

Ønsker du å jobbe med rekruttering til skogfaget i nært samarbeid med både skogutdanningene og næringen?

Som daglig leder i Velg Skog har du stor frihet i jobben og har mye kontakt med både utdanningsstedene, studentene, næringsaktørene og organisasjoner i skogbruket. I det daglige rekrutteringsarbeidet har du spesiell samhandling med Det norske Skogselskap, de regionale skogselskapene og Skogbrukets Kursinstitutt (Skogkurs). Du sitter også i et kompetansemiljø på rekruttering og kommunikasjon i NHO Mat og Drikke. I profileringen deltar du på utdanningsmesser, rådgiversamlinger og karrieredager. Du organiserer også møter og samlinger for elever og studenter.

Det er en fordel med spisskompetanse innenfor kommunikasjon og bruk av sosiale medier, samt god kjennskap til norsk skogbruk, men dette er ikke krav for å kunne jobbe i Velg Skog. Som daglig leder har du gode muligheter til å påvirke og videreutvikle rekrutteringsarbeidet til skogfaget.

Det er stor etterspørsel etter skogfagutdannede kandidater til mange typer jobber i skognæringen og i det offentlige. Skognæringen ser det fortsatt som viktig å satse på rekrutteringsarbeidet gjennom Velg Skog programmet, og ser etter deg som kan løfte denne satsningen videre.

Ønskede kvalifikasjoner og egenskaper:

 • Utdanning på masternivå.
 • God på skriftlig og muntlig kommunikasjon.
 • Erfaring fra prosjektledelse.
 • Evne til å skape og videreutvikle relasjoner.
 • Erfaring med bruk av sosiale medier til kommunikasjon.
 • Kjennskap til norsk skogbruk.
 • Evne til å jobbe selvstendig og ha gjennomføringsevne.

Kontorsted er hos NHO Mat og Drikke, Næringslivets Hus, Middelthunsgate 27 Majorstuen, Oslo.
Lokalisering kan imidlertid diskuteres ut fra aktuelle kandidaters behov og ønsker. Lønn etter avtale.

For mer informasjon kontakt styreleder i Velg Skog, Olav Veum på tlf. 901 38 998. Søknad med CV sendes til olav.veum@silvaconsult.no.

Stillingsutlysning Kvinner i Skogbruket

Søknadsfrist: 25.01.2022

Arbeidssted: Fleksibelt

Stillingstittel: Daglig leder

Stillingsprosent: 80-100%

Ansettelsesform: Fast

Lønn: Etter avtale

Vår dyktige daglige leder ønsker å gå over i ny stilling, og vi søker hennes erstatter. Daglig leder har ansvaret for den daglige driften av organisasjonen, herunder arrangementer, prosjektledelse, nyhetsbrev, kontakt mot fylkeslagene, fylkeskontaktene, medlemsmassen og samarbeidspartnere.

Kvinner i Skogbruket jobber for å motivere og stimulere kvinner i alle aldre til deltagelse og engasjement på alle plan i skogbruket. I 2021 har vi jobbet tett med skogskolene i Norge, holdt krasjkurs om skogbruk, friluftsdager for innvandrerkvinner, og laget podcasten «Lyden av skogbruk». Vi jobber internasjonalt gjennom nettverket Nordiske skogskvinner. Noen av våre samarbeidspartnere er Skogselskapet og Velg Skog. I 2021 mottok vi Fagforbundet Innlandets likestillingspris.

Daglig leder rapporterer til organisasjonens hovedstyre, og arbeidet utføres i samarbeid med styrets medlemmer. Stillingen forutsetter stor grad av selvstendighet og evne til å bygge relasjoner og å utvikle samarbeid med andre. Arbeidet er i stor grad prosjektrettet, og du står fritt til å forme din egen arbeidshverdag. Stillingen medfører noe kvelds- og helgearbeid, samt litt reisevirksomhet.

Vi søker etter deg som:

 • Har gode kommunikasjonsevner, både skriftlig og muntlig
 • Er løsningsorientert
 • Har god gjennomføringsevne
 • Har gode samarbeidsevner
 • Har utdanning innen ett eller flere av følgende fagfelt: skogbruk, bærekraft, pedagogikk, kommunikasjon eller nærliggende fagfelt
 • Er dyktig på å forstå muligheter med bruk av digitale verktøy/kanaler og å anvende disse
 • Har erfaring fra organisasjonsarbeid/frivillig arbeid

Vi legger vekt på at du som person er:

 • Selvstendig og strukturert
 • Utadvendt og positiv
 • Ansvarsbevisst og pålitelig

Vi tilbyr deg:

 • En variert arbeidshverdag
 • Givende arbeidsoppgaver innenfor et spennende fagfelt
 • Mulighet til å skape din egen arbeidshverdag
 • Et nettverk av støttepersoner og kontakter innenfor organisasjonen
 • Fleksibilitet med tanke på arbeidstid og arbeidssted

Den som får jobben må ha førerkort klasse B og disponere egen bil.

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende prat med styreleder Trude Engesland, telefon 90161333.

Se vår nettside for mer informasjon om organisasjonen: https://www.kvinneriskogbruket.no/

Søknad med CV sendes på e-post til: post@kvinneriskogbruket.no