Lite åpenhet rundt svenske tømmerpriser - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lite åpenhet rundt svenske tømmerpriser

I Norge og Finland er det stor åpenhet rundt tømmerpriser og avvirket volum, mens svenskene får stryk i en ny rapport.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

‐  Tilgjengeligheten og offentliggjøring av virkespriser, og informasjon om omsetning av tømmer er minimal i Sverige sammenlignet med Norge og Sverige, skriver Skogsaktuelt.

En undersøkelse Skogsforum Media nylig har gjennomført viser at grunnen til at svenskene ligger så langt tilbake på dette området er at Skogsstyrelsen ikke har satt tilstrekkelige krav. I Sverige må man derfor nøye seg med opplysninger om den totale åresavvirkningen, men med 20 måneders etterslep. Dessuten er opplysninger om tømmerprisene bare tilgjengelig offentlig for ni prosent av avvirket volum. I følge Skogsstyrelsen som er ansvarlig for denne statistikken er det også feil ved disse tallene.

Norge og Finland bedre

I Norge og Finland blir både volum og pris oppgitt for hver måned med noen få ukers etterslep. I Norge måles virket at Norsk Virkesmåling og virkesstatistikken utarbeides av Landbruksdirektoratet.

For Finland gjelder statistikken kun for virke fra privat skog, noe som tilsvarer to tredeler av tømmeret. I både Finland og Norge får du oppgitt gjennomsnittlige tømmerpriser, for ulike treslag og for hver region, samt det totale avvirkningsvolumet.

‐  Det er påfallende at en så stor og viktig næring som skogbruket og skogsindustrien ikke kan framvise transparente markedsdata nesten 20 år inn i det nye tusenåret. At både Norge og Finland kan klare det, viser at det er fullt mulig, men at viljen ikke er tilstede i Sverige, skriver Skogsforum i en pressemelding.