Lovendring skal løfte treindustrien - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Lovendring skal løfte treindustrien

Loven om offentlige innkjøp er oppdatert, og det er tatt inn et punkt som sier at livssykluskostnader skal vektlegges i et miljøperspektiv. – Dette vil styrke treets konkurransekraft, sier Geir Pollestad (Sp), leder av næringskomiteen […]

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

– Vi har hatt en stortingsbehandling som har resultert i at miljøkrav skal vektes høyere, og dette har vi fått inn i den nye lovteksten. Livssykluskostnader, som sier noe om totalkostnader for hele prosjektets levetid kontra innkjøpspris, skal også tas med som en del av vurderingen når nye anbud vurderes for offentlige innkjøp i framtiden, sier Geir Pollestad.

Loven om offentlige anskaffelser ble nylig behandlet på Stortinget. Og et enstemmig storting gikk inn for å tilføye et punkt i paragrafene som sier at «Statlige, fylkeskommunale og kommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at den bidrar til å redusere skadelig miljøpåvirkning, og fremme klimavennlige løsninger der dette er relevant. Dette skal blant annet skje ved at oppdragsgiveren tar hensyn til livssykluskostnader.»

– Dette som gjelder livssykluskostnader vil nok være mest relevant i forhold til byggeprosjekter. Og jeg er overbevist om at dette vil være med å løfte treet som det foretrukne materialet i nye bygg. Dette vil øke konkurransefortrinnet for tre, sier Pollestad.

Erik Lahnstein, administrerende direktør i Norges Skogeierforbund, ønsker endringen velkommen.

– Dette er en understrekning fra Stortinget om at den totale miljøbelastningen gjennom et byggs levetid skal vektlegges ved offentlige innkjøp. Dette er vært gode nyheter for de aktørene som ønsker å levere klimavennlige løsninger i tre, sier Lahnstein.

I følge Sintef byggforsk, viser en ny studie fra ZEB (The Research Centre on Zero Emission Buildings), at CO2-utslippene fra en bærekonstruksjon i tre er omtrent halvparten av utslippene fra et tradisjonelt bæresystem. Resultatene viser også at utslipp knyttet til avfallshåndtering utgjør mindre enn ti prosent av de samlede klimagassutslippene fra begge bæresystem.

Studien presenterer en livsløpsbasert analyse av klimagassutslipp fra materialene til en tradisjonell bærekonstruksjon av stål og betong, sammenlignet med en alternativ bærekonstruksjon i tre.

– Dette arbeidet understreker viktigheten av å øke kunnskapen om alternative løsninger for bæresystem i bygninger, sier sjefforsker Berit Time ved SINTEF Byggforsk.