Mære får egen hogstmaskin - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward

Mære får egen hogstmaskin

Trøndelag fylkesting har vedtatt å sette av penger til å leie inn en hogstmaskin med instruktør til skogutdanningen på Mære landbruksskole. Allskog og skognæringen i Trøndelag har vært pådrivere for å få til en slik satsing.

Trøndelag fylkesting har vedtatt å sette av penger til å leie inn en hogstmaskin med instruktør til skogutdanningen på Mære landbruksskole. Allskog og skognæringen i Trøndelag har vært pådrivere for å få til en slik satsing.

I dag har elevene ved Mære kun tilgang på en lassbærer i tillegg til simulator, men ikke hogstmaskin. Fra neste skoleår vil også en hogstmaskin være på plass.

Situasjonen for skogsentreprenøren i Midt-Norge er at det nesten ikke er nye fagfolk å oppdrive. Samtidig er behovet for nye fagarbeidere økende fordi uttaket fra skogen skal økes over hele landet i årene framover. Trøndersk industri etterspør mer lokalt tømmer, og Mære er den eneste videregående skolen i Midt-Norge som tilbyr Vg2 skogbruk, løpet du må gå for å bli skogsmaskinoperatør. Således er satsingen på å styrke skogutdanningen på Mære relevans for den videre utviklingen av klyngen gjennom Arena Skog. Satsingen samsvarer også godt med en helhetlig satsing på rekruttering i den trebaserte verdikjeden gjennom prosjektet tilvekst.

– I Allskog er vi bekymret over at gjennomsnittsalderen blant skogsentreprenørene er over 50 år, og at markedet både i Midt- og Nord-Norge er som støvsugd for fagarbeidere. Derfor har vi engasjert oss for å få til en ordning med hogstmaskin i utdanningsløpet på Mære. Dette trengs fordi vi er helt avhengig av at skogsentreprenørene lykkes med rekrutteringen, sier nestleder i Allskogs styre, Anne Kathrine Løberg.

Mære landbruksskole ligger i Sparbu, knapt halvannen mil sør for Steinkjer.

Hallstein Berre, faglærer skogbruk på Mære; Stig Klomsten (Ap), Anne Kathrine Løberg, Allskog og rektor på Mære, Rolf Wensbakk feirer med kake.

 

Saken er en redigert versjon av en artikkel på hjemmesiden til Allskog. Her finner du originalartikkelen.