Mangel på vårplanter - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Mangel på vårplanter

Store mengder ugress skadet og tok livet av flere millioner granplanter i fjor sommer, og dette fører til kraftig nedgang i tilgjengelige planter til våren.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det melder Viken Skog på sine hjemmesider. Dette er ikke bare begrenset til Norge/Østlandet men hele Norden og Baltikum. Det meste av det som er bestilt av planter bli levert som planlagt, men for avtaler som ikke var på plass tidlig i vinter må en del av plantingen flyttes til høsten melder Viken.

Mistet millionsvis med planter

Viken Skog samarbeider med Norgesplanter og Skogplanter ØstNorge, som har mistet til sammen flere millioner planter som var planlagt for levering til vårplantingen. Ugresset tok overhånd, forteller faglig leder ved Norgesplanter Lars Kihle.

– Når plantene blir stresset setter de i gang en kraftig blomstring, som igjen gir mye frø. 2019 gav dessverre enormt store utfordringer med ugress som har spirt i alle brett med fjorårs granplanter. Vi rakk å luke alle en gang, men det var dessverre bare å begynne å luke på nytt, forteller daglig leder i Norgesplanter Lars Kihle i Vikens Skogs artikkel.

Ugresset stagnerer plantenes vekst og utvikling, dette er den «beste» skadevirkningen». Det verste er når de utkonkurrerer granplantene totalt. Da blir det tett og fuktig under ugresset og granplantene får sopp, mye gråskimmel, råtner og dør.

Samarbeider for å bli bedre rustet

NorgesPlanter har prøvd alle virkemidler mot ugress og sopp, men det ble rett og slett for mye ugress til at dette monnet.

– Vi ser at avlingen vil kun bli maks 50 prosent av normal avling. Vi har dessverre mistet 2,4 millioner planter, som gjør at skogeierne vil mangle planter til våren 2020. Det er heldigvis mye planter for salg høsten 2020, så det er bare å bestille og gi oss en tilbakemelding 14 dager før uthenting av planter, sier Kihle.

– Vi har nå igangsatt et landsdekkende prosjekt blant alle skogplanteskolene, hvor vi skal samarbeide om de beste løsningene for å unngå slike situasjoner i fremtiden. Vi jobber også med Mattilsynet for å kunne få sprøytemidler som er gode nok, samtidig som de er mest mulige skånsomme for miljøet, sier Kihle.

Lars Kihle, daglig leder ved NorgesPlanter. Foto: Åsmund Lang

De som allerede har bestilt planter av Viken Skog eller direkte fra Norgesplanter får de plantene de skal ha. Viken Skog har gjort noen avtaler med enkelte skogeiere om å utsette plantingen til høsten.

– Skogeieren må smøre seg med litt tålmodighet og bestille planter for utplanting til høsten. Det er ikke så lenge å vente, kun en kort sommer før man kan begynne å plante i slutten av august. Det er like bra å plante på høsten som på våren. Man skal alltid plante på rett sted, på riktig måte og med rett type, da vil resultatet bli optimalt. Når man planter på høsten får man fordeler med at svermingen av insektene er over, planten vil stå klar til å sette i gang før konkurrerende vekster starter tidlig neste vår, sier Kihle