Master om vaksinering av gran årets beste - Norges Skogeierforbund
Hopp til innholdet arrow_downward
Redaksjonen Skog

Master om vaksinering av gran årets beste

– Prisen var overraskende og gledelig, sier Thomas Olufsen Skrautvol (24) som stakk av med prisen for årets beste masteroppgave, og 50.000 kroner, da Velg Skog hedret årets beste skogstudenter fra NMBU og Evenstad.

Av: Gina Aakre
access_time Publisert

Det var landbruks- og matminister Bård Hoksrud som stod for den formelle utdelingen i departementets avdeling. Han gratulerte studentene, og sa at de nå har en viktig oppgave i å bidra til å ta ut det store potensialet som ligger i økt verdiskapning i skogsektoren.

– Skogressursene er store, både økonomisk, og med tanke på at skogen er den beste karbonstøvsugeren vi har. Derfor sier jeg velkommen til tjeneste for en viktig primærtjeneste, sa Hoksrud, som la til at det er ekstra stas for en minister å dele ut næringas egne penger.

Det er nemlig Velg Skog, som består av 25 ulike bedrifter og aktører fra skognæringen i Norge, som står bak stipendene. Det ble delt ut til sammen 225 000 kroner til fem skogfagstudenter. Stipendet ble delt ut til de tre skogmasterstudentene ved NMBU med best karaktersnitt. Kine Fliflet, Erik Ødegård og Ola Westby Aamodt fikk alle 50 000 kroner hver. Thomas Olufsen Skrautvol fikk videre stipendet på 50 000 kroner for å ha levert den beste oppgaven.

Ola W. Aamodt, Maren Lomsdal, Bård Hoksrud, Erik Ødegård og Thomas Skrautvol under utdelingen.

Nytt av året var at det også ble delt ut stipend på 25 000 kroner for beste bacheloroppgave ved INN-Evenstad. Maren Lomsdal fra Søndre Land hadde skrevet en bachelor om høstskudd som gikk til topps som kullets beste. Hun har nå gått videre som masterstudent ved NMBU.

– Vi har valgt å dele ut pris også til bachelorstudenter i år. Vi ser at stadig flere hopper av etter endt bachelor, da det er så mange muligheter for å få rett ut i jobb, sa Inge Myrlund, som er styreleder i Velg Skog.

Han la videre til at næringa synes det er viktig å ha denne seansen med å hedre studentene.

– Det er viktig å sette pris på dere som er framtida vår, sa Myrlund.

Gjenklangen under utdelingen var at det var gode tider i skognæringen, og mange spennende jobber for dyktige studenter. Prisvinnerne på masternivå var alle sammen godt i gang med nye jobber, eller hadde fått jobbtilbud.

Skrautvol, som leverte beste masteroppgave, er klar for å starte i ny jobb som fagleder for skog, utmark og miljø i Beiarn kommune. Da kan stipendet komme godt med i en flytteprosess.

Vinneroppgaven tok for seg vaksinering av gran – fysiologiske og morfologiske effekter av metyljasmonat, og tema ble blant annet valgt fordi han ønsket å benytte kunnskapen han har fra en bachelor i biologi inn i oppgaven. Juryen påpekte at Skrautvol formidler stoffet lett forståelig, presist og kort.

– Det er framfor alt formidlingsevnen som skiller denne oppgaven fra de andre innlevert dette året.

Inger Sundheim Fløistad, forsker ved NIBIO, var veileder for oppgaven. Hun påpeker at Skrautvol har lagt ned mye arbeid i oppgaven.

– Det er moro å være veileder for så flinke studenter, sa Fløistad og gratulerte med prisen.